lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (345) z dnia 1.05.2013

Plan kont w instytucji kultury

Czy instytucja kultury jako samorządowa jednostka organizacyjna musi stosować plan kont określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289) określa szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla:

1) budżetu państwa,

2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostek budżetowych,

4) samorządowych zakładów budżetowych,

5) państwowych funduszy celowych,

6) jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej.

Instytucje kultury nie zostały wymienione jako jednostki zobowiązane do stosowania tego rozporządzenia. Nie są więc objęte szczególnymi zasadami rachunkowości oraz nie muszą stosować planu kont określonego w powołanym rozporządzeniu.

Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, państwowe i samorządowe instytucje kultury - jako osoby prawne - prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z przepisami tej ustawy, z uwzględnieniem obowiązujących je zasad gospodarki finansowej, określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont stosowany przez instytucje kultury powinien wynikać z przyjętej przez nie polityki (zasad) rachunkowości, do opracowania i aktualizowania której zobowiązany jest kierownik jednostki (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości).

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Terminarz

marzec 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
7
8
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
BILANS 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

DRUKI

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60