zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 91 (1028) z dnia 14.11.2013

Zakup środka trwałego z zysku SP ZOZ

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przeznaczył zysk ubiegłego roku na fundusz inwestycyjny. Z powyższych środków chcemy kupić środek trwały. Jak zadekretować ten zakup? Jak księgować odpisy amortyzacyjne od zakupionego środka trwałego? Nadmieniam, że jesteśmy zwolnieni z VAT.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) - jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną - zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności wynikającej z ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217). W myśl art. 56 ust. 1 tej ustawy, wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają następujące fundusze:

1) założycielski, stanowiący wartość wydzielonej SP ZOZ części mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, bądź mienia uczelni medycznej,

2) zakładu, stanowiący wartość majątku SP ZOZ po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Jednocześnie postanowienia tej ustawy jednoznacznie określają, że zysk netto odnoszony jest na zwiększenie funduszu zakładu SP ZOZ (art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy), który to wykorzystywany jest m.in. na pokrycie strat netto SP ZOZ (art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy). Niemniej jednak o podziale zysku decyduje samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (art. 58 ustawy). Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe (dyrektor SP ZOZ) jest co prawda zobowiązany do zasięgnięcia opinii rady społecznej (działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą) w kwestii podziału zysku, jednakże ostateczna decyzja o jego podziale należy do kompetencji organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe SP ZOZ.

Przeznaczenie wypracowanego zysku na zakup środka trwałego oznacza pozostawienie środków do dyspozycji i na potrzeby SP ZOZ. W ewidencji księgowej operacja ta zarachowywana jest na zwiększenie funduszu zakładu zapisem:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",

- Ma konto 81-1 "Fundusz zakładu".

Natomiast sama operacja zakupu środka trwałego nie będzie miała wpływu na wysokość funduszu zakładu. Zakup ten zostanie sfinansowany z własnych środków SP ZOZ i w związku z tym nie wystąpią księgowania na koncie 81-1 "Fundusz zakładu". Nastąpi jedynie zmiana w strukturze aktywów jednostki, polegająca na tym, że środki pieniężne wydatkowane na zakup środka trwałego, po przekazaniu go do użytkowania, wprowadzane są do ewidencji bilansowej jako środki trwałe. Krótkoterminowe aktywa finansowe (środki pieniężne) ulegną więc zamianie na rzeczowy składnik aktywów (środek trwały). Ponieważ nie ma miejsca wyprowadzenie aktywów z jednostki, tym samym nie następuje uszczuplenie jej funduszu. Nie zmniejsza się go nawet w sytuacji 100% zamortyzowania lub sprzedaży tego środka trwałego.

W przedstawionej sytuacji zakup środka trwałego oraz przyjęcie go do używania ujmowane są w księgach rachunkowych według ogólnych zasad, następującymi zapisami:

1. Zakup środka trwałego (na podstawie faktury lub rachunku):

- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne kontrahenta).

2. WB - zapłata z rachunku bankowego:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konto imienne kontrahenta),

- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

3. OT - przyjęcie środka trwałego do używania (wprowadzenie do ewidencji środków trwałych):

- Wn konto 01 "Środki trwałe",

- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Od wartości początkowej środka trwałego sfinansowanego z wypracowanego zysku SP ZOZ powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Środki trwałe znajdujące się w użytkowaniu SP ZOZ, bez względu na źródło ich finansowania i sposób nabycia, podlegają bowiem dla celów bilansowych amortyzacji na zasadach ogólnych, określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Odpisy te odnoszone są w ewidencji księgowej w ciężar kosztów działalności operacyjnej, zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Co istotne, w związku z tym, że zakup środka trwałego zostanie sfinansowany z własnych środków SP ZOZ (z wypracowanego zysku), dokonywane od niego odpisy amortyzacyjne będą mogły być dla celów podatkowych zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60