zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (906) z dnia 13.09.2012

Odprawa rentowa dla pracownika samorządowego

Jestem zatrudniona w urzędzie gminy. Po wykorzystaniu zasiłku chorobowego zamierzam przejść na rentę z tytułu niezdolności do pracy, którą otrzymałam w trakcie zwolnienia chorobowego. Umowę o pracę rozwiążę za porozumieniem stron. Czy otrzymam odprawę rentową, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Czy mam prawo do jeszcze innych świadczeń w związku ze zwolnieniem?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownica nabędzie prawo do odprawy rentowej. Pracownikowi samorządowemu przysługuje taka odprawa w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Podstawą prawną do przyznania tego świadczenia w przypadku pracowników samorządowych jest art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.). Wysokość omawianej odprawy określa art. 38 ust. 3 wspomnianej ustawy, stanowiąc, iż odpowiada ona:

  • dwumiesięcznemu wynagrodzeniu - po 10 latach pracy,
     
  • trzymiesięcznemu wynagrodzeniu - po 15 latach pracy,
     
  • sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu - po 20 latach pracy.

Do wystąpienia prawa do odprawy konieczny jest związek między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę. Związek ten interpretowany jest dość szeroko i może przejawiać się w różny sposób, w tym występować jako związek czasowy, kiedy to rozwiązanie stosunku pracy i przejście na emeryturę lub rentę następuje bezpośrednio po sobie lub pozostaje w pewnej racjonalnej odległości czasowej. W omawianym przypadku przejście na rentę nastąpi prawdopodobnie zaraz po zakończeniu zatrudnienia, związek czasowy zostanie więc zachowany. Ponadto przyczyną rozwiązania stosunku pracy będzie przejście na rentę z tytułu niezdolności do pracy, wystąpi więc również związek przyczynowo-skutkowy. Trzeba podkreślić, że odprawa emerytalno-rentowa ma charakter jednorazowy, pracownik, który już ją otrzymał, nie może więc ponownie nabyć do niej prawa.

W odniesieniu do omawianej sprawy należy wspomnieć o możliwości wypłacenia nagrody jubileuszowej w dniu rozwiązania stosunku pracy, w sytuacji gdy do nabycia prawa do tej nagrody (tj. uzyskania odpowiedniego stażu pracy) brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc ten okres od dnia ustania zatrudnienia. Taki przywilej otrzymania jubileuszówki przed uzyskaniem odpowiedniej liczby lat pracy przysługuje m.in. pracownikom samorządowym, którzy definitywnie zakończyli pracę w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość nagrody jubileuszowej określa art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych.

Pracownicy nie będzie natomiast przysługiwała odprawa wypłacana na podstawie tzw. ustawie o zwolnieniach grupowych, nawet jeżeli pracodawca jej podlega (ustawa jest stosowana u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, z wyłączeniem z jej zakresu pracowników mianowanych i tymczasowych). Prawo do odprawy przysługuje bowiem, jeżeli przyczyna rozwiązania umowy nie leży po stronie pracownika.

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60