zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (327) z dnia 1.08.2012

Sprzedaż samochodu w zakładzie budżetowym

Jak w księgach zakładu budżetowego zaksięgować sprzedaż całkowicie zamortyzowanego samochodu? Na jakim koncie przychodów i rozrachunków ewidencjonować taką operację?

Koszty i przychody związane ze zbyciem środków trwałych - jako koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki - zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości).

Przy czym w sytuacji, gdy sprzedawany jest środek trwały nie w pełni zamortyzowany, wystąpi ponadto wartość nieumorzona, która odnoszona jest na zmniejszenie funduszu jednostki i związku z tym ujmowana jest na stronie Wn konta 800 "Fundusz jednostki". Wynika to z opisu do konta 800 "Fundusz jednostki", zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.

W księgach rachunkowych zakładu budżetowego przychody uzyskane ze sprzedaży środków trwałych ewidencjonowane są na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne" - stosownie do zasad funkcjonowania tego konta, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.

Jednocześnie rozrachunki z tytułu sprzedaży środków trwałych wskazane jest ewidencjonować na koncie 240 "Pozostałe rozrachunki".

Należy ponadto pamiętać, iż pod datą wydania sprzedanego składnika majątku trwałego (tutaj: samochodu) kupującemu należy wyksięgować go z ewidencji bilansowej. W przypadku sprzedaży całkowicie zamortyzowanego środka trwałego, gdzie dotychczasowe umorzenie równe jest wartości początkowej sprzedanego środka, może ono przebiegać zapisem: Wn konto 071, Ma konto 011.

Przykład

I. Założenia:

Samorządowy zakład budżetowy sprzedał całkowicie zamortyzowany samochód, stanowiący środek trwały, za kwotę: 3.700 zł (sprzedaż zwolniona z VAT). Wartość początkowa samochodu i jego dotychczasowe umorzenie wynoszą: 33.200 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - wyksięgowanie sprzedanego środka trwałego (samochodu) z ewidencji bilansowej 33.200 zł 071 011
2. FV - przypisanie należności w związku ze sprzedażą środka trwałego 3.700 zł 240 760
3. WB - wpływ należności na rachunek bieżący zakładu 3.700 zł 131 240

III. Księgowania:

 

Sprzedaż samochodu w zakładzie budżetowym


W jakim paragrafie dochodów ujmuje się przychody uzyskane ze sprzedaży samochodu?

Przychody uzyskane ze sprzedaży samochodu powinny zostać ujęte w paragrafie 087 "Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych".

Przyporządkowania uzyskanych przychodów do odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej zakłady budżetowe dokonują w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207 ze zm.). Jednocześnie, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z 26 lutego 2007 r., nr ST 1-4834-1180/2006/2019, w paragrafie 087 z odpowiednią czwartą cyfrą należy ujmować dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi.

 

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60