zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (408) z dnia 20.12.2015

Zmiany dotyczące wspólnej obsługi jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2016 r.

Nowe prawoOd 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045), na mocy których gminy, powiaty i województwa będą mogły organizować i prowadzić wspólną obsługę – w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną. Przypominamy, iż do tej pory wspólna obsługa finansowo-księgowa była dopuszczalna jedynie w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych należących do systemu oświaty. Wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną, od 1 stycznia 2016 r. będzie można zapewnić:

 • jednostkom organizacyjnym gminy (powiatu, województwa) zaliczanym do sektora finansów publicznych,
   
 • gminnym (powiatowym, wojewódzkim) instytucjom kultury,
   
 • innym zaliczanym do sektora finansów publicznych gminnym (powiatowym, wojewódzkim) osobom prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

Znowelizowane przepisy ustaw (art. 10b–10d ustawy o samorządzie gminnym, art. 6a–6d ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 8c–8f ustawy o samorządzie województwa) przewidują, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w drodze uchwał, postanawiają o zorganizowaniu ich obsługi wspólnej, określając:

 • jednostki obsługiwane,
   
 • jednostki obsługujące,
   
 • zakres obowiązków powierzanych jednostkom obsługującym w ramach sprawowania wspólnej obsługi.

Rolę jednostek obsługujących będą przy tym mogły pełnić urzędy gmin (starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie), inne jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostka organizacyjna związku międzygminnego, związku gminno-powiatowego lub związku powiatów.

Wspólna obsługa nie będzie obowiązkowa, o jej zorganizowaniu – w tym o typach jednostek nią objętych oraz zakresie przekazywanych do wspólnej realizacji zadań – będą decydowały organy stanowiące poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę m.in. kryteria efektywności wykonywania tych zadań i gospodarności.

W przypadku instytucji kultury oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, to kierownicy jednostek zadecydują o przystąpieniu do wspólnej obsługi i o jej zakresie, zawierając stosowne porozumienia z jednostką obsługującą po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Co ważne, zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz dokonywania przeniesień wydatków w tym planie. Do wspólnego prowadzenia przez jednostkę obsługującą mogą być także przekazane obowiązki z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości.

W związku z powyższymi zmianami znowelizowano także przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych. Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie przepisów tych ustaw do regulacji wprowadzających centra usług wspólnych. Zakres zmian dostosowawczych obejmuje:

 • wprowadzenie możliwości powierzenia ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych innej jednostce sektora publicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach (art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości) – chodzi tu o znowelizowane ustawy ustrojowe samorządu terytorialnego, czyli przepisy określone w nowo dodanym art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, art. 6b ustawy o samorządzie powiatowym czy art. 8d ustawy o samorządzie województwa,
   
 • przypisanie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych obowiązków z zakresu gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych kierownikowi jednostki obsługującej (art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz art. 53 ust. 1, 2 i 5 ustawy o finansach publicznych), do którego stosuje się odpowiednio przepisy o głównym księgowym z art. 54 ust. 4–7 ustawy o finansach publicznych (art. 54 ust. 10 ustawy o finansach publicznych),
   
 • zniesienie obowiązku zatrudniania głównego księgowego w jednostkach obsługiwanych, jeśli odpowiednia osoba, spełniająca warunki z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zostanie zatrudniona w jednostce obsługującej (art. 54 ust. 2a ustawy o finansach publicznych).

Zmiany w przedmiotowym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Co istotne, wspólna obsługa administracyjno-finansowa jednostek oświatowych, działająca na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy o systemie oświaty, może działać w takim kształcie najpóźniej do końca 2016 r., po tym okresie powinna zostać zorganizowana na zasadach określonych odpowiednio w ustawach o samorządzie gminnym, powiatowym lub o samorządzie województwa.

Więcej przeczytasz w
Na temat zmian związanych z tworzeniem
centrów usług wspólnych pisaliśmy
Zeszytach Metodycznych Rachunkowości nr 10
na str. 38–42 i nr 16 na str. 4–5 z 2015 r.

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60