zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016

Ujęcie faktur zakupu w ewidencji analitycznej według podziałek klasyfikacji budżetowej

Przedszkole (jednostka budżetowa) dokonuje wydatków w rozdziale 80104 i 80149. Czy faktury zakupu dotyczące tych dwóch rozdziałów powinny być od razu dekretowane i księgowane w rozbiciu na te rozdziały?

Naszym zdaniem, faktury zakupu dotyczące wydatków ponoszonych przez jednostkę budżetową w ramach dwóch rozdziałów powinny być od razu dekretowane i księgowane w rozbiciu na te rozdziały.

Z przepisów art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości wynika, iż dowód księgowy powinien zawierać stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), a także podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Przy czym art. 21 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy dopuszcza możliwość niezamieszczania wspomnianych danych na dowodzie, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych. Stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych polega na wskazaniu miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, tzn. na zadekretowaniu dowodu, z którego dane mają być wprowadzane do ksiąg rachunkowych i potwierdzeniu tej czynności podpisem osoby odpowiedzialnej za tę czynność.

Wskazując sposób ujęcia danego dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), poprzez wskazanie właściwych kont księgowych, na których ma on być ujęty, należy pamiętać, iż - w celu uzyskania kompletnych, szczegółowych i rzetelnych danych o faktycznie poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym - jednostki budżetowe do kont służących ewidencji wykonania wydatków budżetowych powinny prowadzić ewidencję szczegółową (analityczną) według podziałek klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.). Szczegółowa ewidencja analityczna powinna być ponadto dostosowana do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości jednostki budżetowej. Konta służące księgowaniu operacji związanych z ponoszonymi wydatkami wskazane jest rozbudować w następujący sposób: konto syntetyczne (XXX) - dział (XXX) - rozdział (XXXXX) - paragraf (XXXX) - szczegółowy rodzaj wydatku (XX).

Z pytania wynika, iż przedszkole (które w klasyfikacji budżetowej występuje w dziale 801 "Oświata i wychowanie") dokonuje wydatków w ramach rozdziału 80104 "Przedszkola" i 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego". Tym samym wybrane konta analityczne, np. w ramach konta 401 "Zużycie materiałów i energii", mogą wyglądać następująco:

 • 401-801-80104-4210-01 - materiały biurowe,
   
 • 401-801-80104-4210-02 - środki czystości,
   
 • 401-801-80104-4240-01 - pomoce dydaktyczne,
   
 • 401-801-80149-4210-01 - materiały biurowe,
   
 • 401-801-80149-4240-01 - pomoce dydaktyczne.

W przypadku faktur zakupu, z których część wydatków dotyczy rozdziału 80104, a część rozdziału 80149, wynikające z takich faktur dane powinny zostać ujęte na kontach analitycznych utworzonych specjalnie do ewidencji wydatków w ramach tych rozdziałów. Odpowiedniego podziału i przyporządkowania wskazane jest przy tym dokonać w momencie dekretacji tych dowodów.

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60