zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (415) z dnia 1.04.2016

Pomoce dydaktyczne otrzymane w formie darowizny

Przedszkole (jednostka budżetowa) otrzymało nieodpłatnie gry planszowe, które będą wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne. Jak zaksięgować taką darowiznę?

Sposób ewidencji otrzymanych nieodpłatnie pomocy dydaktycznych zależeć będzie od tego czy zostaną one przez jednostkę uznane za pozostałe środki trwałe (ewidencjonowane na koncie 013), czy za materiały (których wartość odnoszona jest bezpośrednio w koszty). Jednak w każdym z tych przypadków zalicza się je do pozostałych przychodów operacyjnych ujmowanych po stronie Ma konta 760 "Pozostałe przychody operacyjne".

Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.), środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, mogą być - bez względu na ich wartość - umarzane jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. O stosowaniu takiego rozwiązania decyduje kierownik danej jednostki, zamieszczając stosowne postanowienia w dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości przyjęte w tej jednostce. W takim przypadku otrzymane nieodpłatnie pomoce dydaktyczne wskazane jest ująć w księgach rachunkowych na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe". Konto to służy bowiem do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Dekretu tego dokonuje się w korespondencji z kontem pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem:

      - Wn konto 013 "Pozostałe środki trwałe",
      - Ma konto 760 "Pozostałe przychody operacyjne".

Zgodnie bowiem z opisem konta 760, zamieszczonym w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia, na stronie Ma tego konta ujmuje się m.in. nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo (a także otrzymane nieodpłatnie rzeczowe aktywa obrotowe).

Jednorazowe umorzenie pomocy dydaktycznych (w miesiącu przyjęcia ich do używania) księgowane będzie natomiast zapisem:

      - Wn konto 401 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
          oraz zbiorów bibliotecznych".

Nie zawsze jednak pomoce dydaktyczne muszą być ewidencjonowane na koncie 013. Jednostka może bowiem w ramach uproszczeń, na podstawie decyzji kierownika jednostki, przyjąć zasadę, że te środki trwałe podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej. Składniki te nie są wówczas ujmowane w ewidencji środków trwałych, tylko odnoszone bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej w miesiącu oddania ich do używania. W takiej sytuacji otrzymanie pomocy dydaktycznych w drodze darowizny ewidencjonowane będzie zapisem:

      - Wn konto 401 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 760 "Pozostałe przychody operacyjne".

Należy przy tym pamiętać, iż składniki aktywów otrzymane przez jednostkę w drodze darowizny powinny zostać ujęte w jej księgach rachunkowych w wartości wynikającej z umowy darowizny. Jeżeli jednak wartość ta nie została w umowie darowizny określona, to ich wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (art. 28 ust. 2 i 5 ustawy o rachunkowości).

Przykład

I. Założenia:

  1. Przedszkole (jednostka budżetowa) otrzymało nieodpłatnie gry planszowe, które będą wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne. Z umowy darowizny wynika, iż wartość otrzymanych składników wynosi łącznie: 250 zł.
     
  2. Z polityki rachunkowości jednostki wynika, iż pomoce dydaktyczne o wartości jednostkowej poniżej: 300 zł są traktowane jak materiały i w związku z tym są wyłączone z ewidencji bilansowej na koncie 013.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - otrzymanie pomocy dydaktycznych (traktowanych jak materiały)
w formie darowizny (łączna wartość)

250 zł

401 760

III. Księgowania:

Pomoce dydaktyczne otrzymane w formie darowizny

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60