zegar
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2018 r., godz. 11:55
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 70.967
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016

Klasyfikacja budżetowa wydatków na studia podyplomowe nauczycieli

Obecnie do paragrafu 470 zalicza się wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również koszty dojazdu. Mamy jednak wątpliwości, w którym paragrafie wydatków należy ująć zwrot nauczycielom kosztów dojazdu na ich studia podyplomowe - w paragrafie 441, czy 430?

Klasyfikacja budżetowa wydatków na studia podyplomowe nauczycieli
rys. Klasyfikacja budżetowa wydatków na studia podyplomowe nauczycieli
Wydatki na dokształcanie nauczycieli, którzy pobierają naukę na studiach wyższych, np. licencjackich, magisterskich lub podyplomowych, powinny być klasyfikowane w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych". Paragraf ten wskazane jest - naszym zdaniem - zastosować także w celu sklasyfikowania wydatków na zwrot nauczycielom kosztów dojazdu na takie studia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), dalej zwane rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej, przewiduje dwa paragrafy związane z wydatkami na podnoszenie kwalifikacji pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, tzn. paragraf 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" i paragraf 430 "Zakup usług pozostałych".

Warto przy tym podkreślić, iż od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowa treść objaśnień do paragrafu 470. Zgodnie z tymi objaśnieniami, niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. Ponadto, do kosztów szkoleń należy obecnie zaliczyć wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników. Natomiast paragraf 430 obejmuje wydatki funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne, oraz wydatki na zakup usług (z wyjątkiem: usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410 i 417, oraz usług wymienionych w paragrafach: 426 do 429, 432 do 440, 461 do 463 i 470), a w szczególności m.in. usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, między innymi: zwroty kosztów wyżywienia w internatach wychowanków domów dziecka i innych zakładów opiekuńczo-wychowawczych, wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i dzieci na wycieczkach oraz imprezach urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania, opłaty za studia organizowane przez szkoły wyższe w zakresie dokształcania kadr.

www
Więcej na temat rachunkowości
w jednostkach oświatowych można
przeczytać w serwisie www.serwisbudzetowy.gofin.pl

Z powyższych objaśnień wywnioskować można, iż działalność szkoleniowa, o której mowa w paragrafie 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej", dotyczy każdej formy podnoszenia kwalifikacji pracowników, realizowanej poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego. Wydatki ponoszone na pokrycie kosztów udziału pracownika w studiach lub studiach podyplomowych, zgodne z profilem wykonywanej pracy, organizowanych przez szkoły wyższe, są klasyfikowane w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych". Do paragrafu 430 należy - naszym zdaniem - sklasyfikować również ponoszone przez jednostkę wydatki na pokrycie kosztów dojazdu pracowników na studia (w tym studia podyplomowe). Wydatki te nie powinny być ujmowane w paragrafie 441 "Podróże służbowe krajowe". Wyjazd na takie studia nie jest bowiem podróżą służbową.

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60