zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (422) z dnia 20.07.2016

Księgowanie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę oświatową z tytułu wynajmu pomieszczeń

Jednostka oświatowa (przedszkole) posiada wydzielony rachunek bankowy, na którym gromadzi pieniądze z tytułu wynajmu pomieszczeń. Co miesiąc na najemcę wystawiana jest nota obciążeniowa. Jak zaksięgować taką notę i wyciąg bankowy z jej zapłatą?

Z regulacji zawartych w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, iż samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Dochody te mogą pochodzić w szczególności:

  • ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
     
  • z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Katalog ww. dochodów jest otwarty. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany został do określenia tego katalogu w stosownej uchwale. Źródłem tych dochodów mogą być również czynsze za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni.

Co istotne, dochody gromadzone w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych na wydzielonym rachunku bankowym nie podlegają w ciągu roku budżetowego odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a więc nie przekształcają się po zrealizowaniu kasowym (w momencie ich wpływu na rachunek bankowy) w dochody budżetowe. Dlatego też dochody te nie powinny być - naszym zdaniem - księgowane na koncie 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych". W naszej opinii, powinny być one księgowane (w zależności od ich charakteru) odpowiednio na kontach 700 "Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia", 730 "Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu", 750 "Przychody finansowe" i 760 "Pozostałe przychody operacyjne". Jednocześnie przypis należności z tytułu takich dochodów nie powinien być ujmowany w korespondencji z kontem 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych".

www
Więcej na temat rachunkowości jednostek
oświatowych można przeczytać w serwisie
www.serwisbudzetowy.pl

Gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - jako dochody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki - wskazane jest ewidencjonować w księgach pytającej jednostki (przedszkola) jako pozostałe przychody operacyjne (po stronie Ma konta 760). Kontem przeciwstawnym w przypadku należności przypisanych z tytułu takich dochodów będzie przy tym konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami". Warto także pamiętać, iż do ewidencji dochodów (środków pieniężnych) gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek oświatowych służy konto 132 "Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych".

W przedstawionej sytuacji ewidencja księgowa wystawionej na najemcę noty obciążeniowej i wpływu środków pieniężnych tytułem jej zapłaty może przebiegać zapisami:

1) nota obciążeniowa: Wn konto 201, Ma konto 760.

2) WB - wpływ środków pieniężnych na wydzielony rachunek bankowy: Wn konto 132, Ma konto 201.

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60