zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (423) z dnia 1.08.2016

Pobrana i nierozliczona przez pracownika zaliczka na zakup materiałów w sprawozdaniu Rb-N

Jesteśmy jednostką oświatową. W której pozycji sprawozdania Rb-N należy wykazać pobraną przez pracownika zaliczkę na zakup materiałów? Termin rozliczenia tej zaliczki minął.

Sporządzając sprawozdanie Rb-N, nierozliczoną w terminie zaliczkę pobraną przez pracownika na zakup materiałów wskazane jest wykazać w wierszu N4.2 "Pozostałe należności wymagalne" w kolumnie 13 "Gospodarstwa domowe".

W świetle § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), sprawozdania jednostkowe Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych sporządzane są przez kierownika jednostki na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji księgowej danej jednostki oraz innych dokumentów dotyczących tej jednostki. Szczegółowe wytyczne do sporządzania tego sprawozdania zawarte są przy tym w instrukcji sporządzania sprawozdań, stanowiącej załącznik nr 9 do ww. rozporządzenia. Z instrukcji tej wynika, iż należności wymagalne (wykazywane w wierszu N4) rozumiane są jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów, odsetek od wymagalnych należności czy też innych należności ubocznych. W sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem i należność uprzednio wymagalna zostanie zrestrukturyzowana (tj. wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), należność przestaje być wymagalna i nie podlega wykazaniu w wierszu N4. Wartość bezspornych należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług jest przy tym wykazywana w wierszu N4.1, a wartość bezspornych należności wymagalnych z tytułów innych niż dostawy towarów i usług - w wierszu N4.2.

Należy przy tym pamiętać, iż nierozliczoną w terminie zaliczkę pobraną przez pracownika na zakup materiałów wskazane jest wykazać w wierszu N4.2 "Pozostałe należności wymagalne", z jednoczesnym przyporządkowaniem do odpowiedniej grupy dłużników, określonych w § 13 ust. 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Wynika z niego, iż należności od osób fizycznych zatrudnionych w jednostce sporządzającej sprawozdanie zaliczane są do "gospodarstw domowych".

Pobrana i nierozliczona przez pracownika zaliczka na zakup materiałów w sprawozdaniu Rb-N Taki sposób prezentacji pobranej i nierozliczonej przez pracownika zaliczki w sprawozdaniu Rb-N wynika też z pisma Ministerstwa Finansów z 31 października 2008 r., nr DP/W8/0657/134/OSM/08/1931, dotyczącego sprawozdań Rb-Z i Rb-N.

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60