zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (433) z dnia 1.01.2017

Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność oświatową. Do 5 stycznia 2017 r. jesteśmy zobowiązani do przekazania środków pozostających na koniec 2016 r. na wydzielonym rachunku dochodów na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Czy w księgach rachunkowych 2016 r. należy ująć zobowiązanie wobec budżetu z tego tytułu?

Przepisy art. 223 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zobowiązują samorządowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, do przekazania środków finansowych pozostających na dzień 31 grudnia na wydzielonym rachunku dochodów na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego - w terminie do 5 stycznia następnego roku. 

Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodówOznacza to, iż do 5 stycznia 2017 r. samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zobowiązane są do przekazania na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r.

Naliczone zobowiązanie wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu środków pozostających na koniec 2016 r. na wydzielonym rachunku dochodów wskazane jest przy tym ująć w księgach pod datą 31 grudnia 2016 r. Odbędzie się to zapisem:
      - Wn konto 820 "Rozliczenie wyniku finansowego",
      - Ma konto 225 "Rozrachunki z budżetami".

Jak wynika bowiem z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, do ewidencji nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową służy konto 820 "Rozliczenie wyniku finansowego". Na stronie Wn tego konta ujmuje się dokonane lub należne wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki dochodów tych jednostek, a na stronie Ma - przeniesienie salda konta w roku następnym na konto 800 "Fundusz jednostki".

Natomiast samo przekazanie środków z wydzielonego rachunku dochodów na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego (według stanu na 31 grudnia 2016 r.) ewidencjonowane będzie w księgach 2017 r., zapisem:

      - Wn konto 225 "Rozrachunki z budżetami",
      - Ma konto 132 "Rachunek dochodów jednostek budżetowych".

Co istotne, przekazanie środków, o których mowa wyżej, na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy traktować jako poniesienie wydatku klasyfikowanego w paragrafie 240 "Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej". Z przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wynika bowiem, że paragraf ten obejmuje wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego pozostałych na dzień 31 grudnia środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

www
Więcej na temat rachunkowości
w samorządowych jednostkach budżetowych
można przeczytać w serwisie
www.serwisbudzetowy.pl

Z kolei przeksięgowanie salda konta 820 na konto funduszu jednostki odbędzie się zapisem: Wn konto 800, Ma konto 820.

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60