zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych przez szkołę podstawową

Szkoła podstawowa zakupiła ze środków dotacji celowej podręczniki i materiały ćwiczeniowe, które są darmowe dla ucznia. Czy dokonywany przez szkołę zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest wydatkiem strukturalnym wykazywanym w sprawozdaniu Rb-WSa?

Zgodnie z art. 22ae ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), wyposażenie:

  • szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I-III,
     
  • szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV-VIII,

- jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. Jednocześnie na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

Zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych ze środków dotacji celowej dokonuje szkoła.

Dokonywany przez szkołę podstawową zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych nie jest wydatkiem strukturalnym i w związku z tym nie powinien być ujmowany w sprawozdaniu Rb-WSa.

Co do zasady, wydatki publiczne klasyfikuje się - na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - według działów i rozdziałów, określających rodzaj działalności oraz według paragrafów, określających rodzaj wydatku. Wydatki te klasyfikuje się również według dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych. Uwzględniając potrzebę identyfikacji wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostki sektora finansów publicznych wydane zostało - na podstawie delegacji zawartej w art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 44, poz. 255). Klasyfikacja ta określona została w załączniku do tego rozporządzenia i zawiera siedemnaście obszarów tematycznych wydatków strukturalnych.

Przepisy prawne Ujednolicone przepisy prawne - w tym
dla jednostek budżetowych - można znaleźć
w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Jednocześnie, z instrukcji sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych - stanowiącej załącznik nr 40 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.) - wynika, że wydatki strukturalne to krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów (np. projektu, działania, zadania), określonych i opisanych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (wydanym na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych). Do wydatków strukturalnych zalicza się wydatki stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, jak i wydatki poniesione na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych odpowiadających obszarom i kodom kategorii interwencji funduszy strukturalnych. Z kolei krajowe środki publiczne będące w dyspozycji jednostki to: środki budżetowe, środki własne, dotacje, pożyczki, kredyty i inne (np. środki uzyskane z emisji papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostki samorządu terytorialnego, darowizny, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach itp.).

Wymienionych w pytaniu wydatków poniesionych przez szkołę podstawową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - jako wydatków niezwiązanych z interwencją funduszy strukturalnych - nie uznaje się za wydatki strukturalne.

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60