zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Czy w związku z przekształceniem zespołu szkół w szkołę podstawową należy zamknąć i otworzyć księgi rachunkowe?

Z dniem 1 września 2017 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum, zostanie przekształcony w ośmioletnią szkołę podstawową. Czy w związku z tym na dzień 31 sierpnia 2017 r. należy zamknąć księgi rachunkowe zespołu i sporządzić sprawozdanie finansowe, a na dzień 1 września otworzyć księgi rachunkowe dla ośmioletniej szkoły podstawowej?

Odpowiedzi na analogiczne pytanie udzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w piśmie z 29 czerwca 2017 r., znak WI-44/2165/2017, którego treść prezentujemy poniżej.

"(…) Przepisy art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) określają zasady utworzenia, łączenia i likwidacji jednostek budżetowych. Z otrzymanego wniosku o udzielenie wyjaśnienie wynika, że obecnie funkcjonuje Zespół Szkół (…), w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. W przedmiotowej sprawie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), zgodnie z którymi dokonywane są przekształcenia zespołów szkół. Stosownie do art. 191 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. W zaistniałym stanie faktycznym i prawnym nie dochodzi zatem do likwidacji jednostki Zespół Szkół oraz utworzenia jednostki Szkoła Podstawowa w rozumieniu przepisów art. 12 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym nie ma również podstaw do zamknięcia ksiąg rachunkowych Zespołu Szkół i sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień 31 sierpnia 2017 r., gdyż jednostka ta ulega przekształceniu i od dnia 1 września nadal kontynuuje swoją działalność jako Szkoła Podstawowa. Nie występuje tu zatem na dzień 31 sierpnia 2017 roku żaden z przypadków określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), które zobowiązują do otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych.

W związku z przekształceniem z dniem 1 września 2017 r. Zespołu Szkół w Szkołę Podstawową, w ocenie Izby należy dokonać aktualizacji nazwy jednostki co najmniej w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, księgach rachunkowych, banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy, w tym rachunki jednostek oraz dopełnić innych formalności w zakresie NIP, REGON, rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o finansach publicznych podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej - a zatem i obecnie funkcjonującego Zespołu Szkół jak również Szkoły Podstawowej, która rozpocznie działalność w wyniku przekształcenia Zespołu - jest plan finansowy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych kładów budżetowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542)".

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60