zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Nowe prawo NOWE ROZPORZĄDZENIE
W Dzienniku Ustaw z 13 października 2017 r. pod poz. 1911 opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. Przepisy nowego rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2018.

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania zasad rachunkowości budżetowej w szczególności do zmian przepisów ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257).

W stosunku do dotychczasowych przepisów nowe rozporządzenie wprowadza zmiany polegające m.in. na:

 • dodaniu do § 2 definicji jednostki nadrzędnej, przez którą rozumie się jednostkę obsługującą organ będący dysponentem części budżetowej, który nadzoruje jednostkę budżetową lub któremu podlega ta jednostka,
   
 • usunięciu dotychczasowego § 10 ust. 2, dotyczącego powierzenia prowadzenia rachunkowości placówki innej placówce,
   
 • zmianie brzmienia dotychczasowego § 15, w celu doprecyzowania, iż plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i plan kont dla budżetu państwa może być uzupełniony o wybrane konta niezbędne do ewidencji operacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa z planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
   
 • rozszerzeniu zakresu sprawozdania finansowego jednostek o informację dodatkową, której wzór stanowi nowy załącznik nr 12 do rozporządzenia,
   
 • nałożeniu obowiązku sporządzania bilansu budżetu państwa, którego wzór stanowi nowy załącznik nr 8 do rozporządzenia,
   
 • nałożeniu obowiązku publikacji sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz łącznego sprawozdania finansowego państwowych jednostek budżetowych w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek je sporządzających, w terminie do dnia 10 maja roku następnego; obowiązek ten dotyczy również bilansu budżetu państwa.
Więcej przeczytasz w Na temat zmian w rachunkowości
budżetowej wprowadzonych nowym
rozporządzeniem będziemy pisać
na łamach ZMR

Zmiany dotyczą również treści poszczególnych załączników do rozporządzenia, w tym załącznika nr 3 "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych".

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60