zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (401) z dnia 1.09.2015

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ze środków dotacji celowej

Szkoła (jednostka budżetowa) zakupiła podręczniki i materiały edukacyjne ze środków dotacji celowej. W jaki sposób powinna przebiegać ewidencja zakupu takich książek?

Zgodnie z art. 22ae ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące te szkoły. Jednocześnie na realizację tego zadania jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę. Dotacja ta przeznaczana jest na zakup:

 • podręczników i materiałów edukacyjnych do zajęć z danego języka obcego nowożytnego lub materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego dla klas I–III szkoły podstawowej,
   
 • podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV–VI szkoły podstawowej i wszystkich klas gimnazjum.

Zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych ze środków dotacji celowej dokonuje szkoła. Zakupione przez szkołę podręczniki i materiały edukacyjne powinny zostać wprowadzone na stan biblioteki szkolnej. Przepisy art. 22aj ustawy o systemie oświaty stanowią bowiem, że w bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, a czynności związane z ich zakupem do biblioteki, jak również czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły. Szkoła ma przy tym obowiązek nieodpłatnego:

 • wypożyczania uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać papierową, lub
   
 • zapewniania uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
   
 • przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych (bez obowiązku zwrotu) lub ich udostępniania.

Dyrektor szkoły jest ponadto obowiązany określić szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej. Szkoła ma możliwość żądania od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika, oraz zwrotu kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków dotacji, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia ich do biblioteki. W takich przypadkach nie jest możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza podręcznika.

Ewidencji materiałów bibliotecznych, w tym podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkoły ze środków dotacji celowej, należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektorów szkół w zasadach (polityce) rachunkowości oraz w sposób umożliwiający realizację obowiązku inwentaryzacji, wynikającego z ustawy o rachunkowości.

Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione ze środków dotacji celowej i przyjęte na stan biblioteki szkolnej wskazane jest zaksięgować na koncie 014 "Zbiory biblioteczne". Ewidencji zakupu tych książek należy przy tym dokonać na podstawie otrzymanej faktury, zapisem:
      – Wn konto 014 "Zbiory biblioteczne",
      – Ma konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".

Natomiast sama zapłata za powyższą fakturę księgowana będzie zapisem:

      – Wn konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",
      – Ma konto 130 "Rachunek bieżący jednostki".

Co ważne – na mocy § 6 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej – książki i inne zbiory biblioteczne mogą być umarzane jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne składników wyszczególnionych w § 6 ust. 3 pkt 1–6 ww. rozporządzenia (w tym zbiorów bibliotecznych), ujmowane są na stronie Ma konta 072. W miesiącu przyjęcia do używania tych składników majątku jednostka może zatem dokonać ich jednorazowego umorzenia przez spisanie w koszty, zapisem:

      – Wn konto 401 "Zużycie materiałów i energii",
      – Ma konto 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych,
         wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych".

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60