zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017

Uszkodzenie samochodu służbowego w wyniku kolizji

Jeden z pracowników, który dysponował służbowym samochodem, wracając nim do domu miał kolizję. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, doszło do niej z winy drugiego uczestnika ruchu. Czy w takiej sytuacji możemy zażądać pokrycia przez pracownika całości szkody związanej z uszkodzeniem samochodu?

Z okoliczności wskazanych w pytaniu wynika, że w przedstawionej sprawie mogą wystąpić przesłanki uchylające odpowiedzialność materialną pracownika za zaistniałą szkodę. O ile jednak samochód służbowy został przekazany pracownikowi w ramach odpowiedzialności za mienie powierzone (co zakładamy), wówczas to pracownik będzie musiał udowodnić zaistnienie okoliczności zwalniających go z tej odpowiedzialności.

Generalnie powierzenie pracownikowi samochodu służbowego w celu stałego używania należy potraktować jako powierzenie mienia w rozumieniu art. 124 K.p. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność materialną pracownika za mienie mu powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się. Jest to odpowiedzialność materialna oparta na surowszych dla pracownika zasadach - w porównaniu do ogólnej odpowiedzialności materialnej ciążącej na każdym pracowniku.

Przy odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone pracownik odpowiada do wysokości pełnej szkody. W razie objęcia pracownika tego rodzaju odpowiedzialnością pracodawca nie musi udowadniać związku przyczynowego między zawinionym zachowaniem pracownika a wyrządzeniem szkody. W przypadku powstania szkody w mieniu powierzonym, np. z powodu kolizji drogowej, pracodawca musi tylko wykazać fakt prawidłowego powierzenia mienia i wystąpienia szkody. Pracownik ze swojej strony może dążyć do zwolnienia go z odpowiedzialności, jednak musi udowodnić pracodawcy (a w razie sporu sądowego również sądowi), że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto musi wykazać, że nie zaniedbał koniecznej w danej sytuacji staranności w działaniu czy ostrożności. W razie wykazania powyższych przesłanek pracownik może próbować uchylić się od odpowiedzialności za szkodę. Pracodawca ma jednak prawo nie uwzględnić twierdzeń pracownika i zażądać od niego wyrównania szkody.

W omawianej sprawie pracodawca nie ma obowiązku odstąpienia od dochodzenia szkody ze względu na okoliczności kolizji (tj. brak winy po stronie pracownika). Może więc zażądać od niego zwrotu szkody, a w razie odmowy zapłaty przez pracownika, wnieść powództwo do sądu pracy. Jednak biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny prawdopodobne jest zwolnienie pracownika przez sąd z odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku wypadku.

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60