zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 56 (1410) z dnia 13.07.2017

Świadectwo pracy za długoletnie okresy zatrudnienia terminowego

Zatrudnialiśmy pracownika na podstawie umowy na okres próbny (w okresie 1 lutego - 30 kwietnia 2012 r.), następnie zawarliśmy z nim umowę na czas określony od 1 maja 2012 r. do końca kwietnia 2013 r. i kolejną taką umowę od 1 maja 2013 r. do końca 2018 r. Po żadnej z umów nie wydaliśmy świadectwa pracy, bo pracownik tego nie żądał. Czy mieliśmy obowiązek wydać świadectwo za te umowy?

Do końca 2016 r. pracodawca zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym czasie nie był zobowiązany do wydania świadectwa pracy za dwie pierwsze umowy wskazane w pytaniu. Powinien był jednak wydać świadectwo za te umowy do końca czerwca 2017 r. Nie ma natomiast podstaw do wydania świadectwa pracy za ostatnią, bieżącą umowę, ponieważ nie uległa ona jeszcze zakończeniu.

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy tylko wtedy, gdy nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniej. Jeżeli natomiast zamierza nadal zatrudniać pracownika, na podstawie kolejnej umowy nawiązanej w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej, świadectwo pracy wydaje tylko na wniosek pracownika (art. 97 Kodeksu pracy -Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

W okresie od 21 marca 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. świadectwo pracy za zakończone okresy zatrudnienia terminowego wydawano zasadniczo z upływem 24 miesięcy takiego zatrudnienia. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie jednej ze wskazanych wyżej umów, zawartej przed upływem 24 miesięcy od podpisania pierwszej z nich następowało po tych 24 miesiącach, świadectwo wystawiało się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy.

Nowe przepisy dotyczące wydawania świadectwa pracy, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., zostały wprowadzone na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255). Zgodnie z art. 22 tej ustawy, jeżeli:

  • w dniu 1 stycznia 2017 r. między stronami trwała umowa na czas określony lub na okres próbny, zawarta przed 1 stycznia 2017 r. - świadectwo pracy za zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takiej umowy wydaje się na nowych zasadach,
     
  • do dnia 31 grudnia 2016 r. uległa zakończeniu umowa o charakterze terminowym, co do której nie minął jeszcze 24-miesięczny termin na wydanie świadectwa pracy na zasadach obowiązujących do końca 2016 r. - pracodawca wydaje świadectwo pracy za zakończone do 1 stycznia 2017 r. okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa, w terminie 6 miesięcy liczonych od 1 stycznia br.

Pierwsze dwie umowy wspomniane w pytaniu zostały zawarte i zakończone przed 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami, do końca 2016 r. nie minął termin na wydanie świadectwa za te umowy, ponieważ łącznie trwały poniżej 24 miesięcy, a pracownik nie żądał wydania świadectwa. Oznaczało to konieczność wydania świadectwa pracy za okres tych umów do 30 czerwca br. (przykład). Za ostatnią, bieżącą umowę - trwającą w dniu 1 stycznia br. - świadectwo pracy powinno zostać wydane na nowych zasadach, tj. w dniu ustania zatrudnienia, chyba że w ciągu 7 dni zostanie nawiązana nowa umowa. Na marginesie należy zasygnalizować, że ostatnia umowa, o której mowa w pytaniu, z dniem 22 listopada 2018 r. ulegnie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, z uwagi na naruszenie czasowego limitu zatrudniania na podstawie umowy na czas określony.

Przykład

Przyjmujemy stan faktyczny przedstawiony w pytaniu. Biorąc go pod uwagę, świadectwo pracy za dwie pierwsze umowy należało wydać do 30 czerwca br. Jeżeli pracodawca tego nie uczynił, powinien bez zbędnej zwłoki wydać świadectwo za wspomniane okresy.

Świadectwo pracy za kolejną umowę zostanie wydane zgodnie z art. 97 K.p., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., ponieważ umowa ta trwała w dniu 1 stycznia br.

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60