zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017

Porozumienie w sprawie zaległego urlopu a adnotacja w świadectwie pracy

W dniu 16 sierpnia br. ulegnie rozwiązaniu umowa o pracę pracownika, który wykorzystał nie tylko cały, proporcjonalny urlop bieżący za 2017 r., ale również kilka dni urlopu z poprzedniego roku. Zostały one przeniesione z wcześniejszego zatrudnienia na podstawie porozumienia zawartego z pracownikiem. Czy wystawiając teraz świadectwo pracy powinniśmy wykazać te ponadwymiarowe dni urlopu oraz czy w poprzednim świadectwie powinniśmy podać fakt zawarcia porozumienia?

W świadectwie pracy nie wykazuje się faktu wykorzystania urlopu zaległego. Wynika to z brzmienia świadectwa pracy oraz objaśnień do tego wzoru, zawartych na końcu formularza świadectwa. Nie wykazuje się również faktu zawarcia wspomnianego w pytaniu porozumienia.

Zasady sporządzania świadectwa pracy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292 ze zm.).

Jak wynika z objaśnień co do sposobu wypełniania świadectwa pracy, w ust. 6 pkt 1 świadectwa pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy - wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny. Odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika na żądanie, zgodnie z art. 1672 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). W treści świadectwa odnotowuje się więc jedynie fakt wykorzystania urlopu wypoczynkowego przysługującego za rok, w którym ustaje stosunek pracy (patrz fragment świadectwa). Tym samym wykorzystanie urlopu zaległego nie jest ujmowane w świadectwie pracy.

Możliwość zawarcia porozumienia, o którym mowa w pytaniu, przewiduje art. 171 § 3 K.p., na mocy którego pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (w związku z ustaniem zatrudnienia), jeżeli zawrze z pracownikiem porozumienie o wykorzystaniu urlopu w czasie następnego stosunku pracy - o ile zostanie on nawiązany między tymi samymi stronami, bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę wiążącej te strony.

Jak już wspomniano, warunkiem przeniesienia niewykorzystanego urlopu do następnego zatrudnienia jest zawarcie przez strony stosunku pracy porozumienia o wykorzystaniu zaległości urlopowych w czasie następnej umowy o pracę. Biorąc pod uwagę literalne brzmienie art. 171 § 3 K.p., takie porozumienie może być zawarte tylko między dotychczasowymi stronami stosunku pracy, które będą kontynuowały zatrudnienie. Dlatego nie ma potrzeby umieszczania w świadectwie pracy adnotacji o podpisaniu porozumienia. Byłoby to celowe, gdyby wiedza o zawarciu porozumienia była potrzebna w następnym zakładzie pracy. Tymczasem pracodawca wystawiający świadectwo (który będzie występował w roli kolejnego pracodawcy) posiada już wiedzę o porozumieniu, którego był stroną. W związku z tym nie musi być informowany w treści świadectwa o jego podpisaniu.

Fragment świadectwa pracy w zakresie danych o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego

6. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:. . . . 18 dni (144 godz.). . . . . . .

(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał
stosunek pracy)

w tym . . . . . . . . . . . . . . . . Nie dotyczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy w roku kalendarzowym,
w którym ustał stosunek pracy)

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60