zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego

Pracownik na dzień 1 stycznia 2017 r. posiada zaległy urlop z lat 2015-2016, łącznie 40 dni. Przez kilka miesięcy 2017 r., po wcześniejszym korzystaniu z zasiłku chorobowego, pracownik ten przebywał na urlopie bezpłatnym. Ze względu na chorobę nie przepracował on przed urlopem bezpłatnym ani jednego dnia. Pracownik legitymuje się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ma on więc też prawo do urlopu dodatkowego w wymiarze 10 dni. Czy urlopy zaległe ulegają obniżeniu za okres urlopu bezpłatnego wykorzystywanego w 2017 r.? Kiedy urlopy z lat 2015-2016 ulegną przedawnieniu?

Skorzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego w 2017 r. nie wpływa na wymiar zaległego urlopu wypoczynkowego z poprzednich lat. Przysługuje on nadal w niezmienionym wymiarze, o ile nie uległ przedawnieniu.

art. 1552 § 1 K.p. wynika, że pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym m.in. co najmniej 1 miesiąc urlopie bezpłatnym, przysługuje urlop proporcjonalny:

  • do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego albo
     
  • do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w przypadku zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy pracownik 1 stycznia danego roku korzysta z urlopu bezpłatnego trwającego co najmniej miesiąc, po którym w tym samym roku wraca do pracy.

W przypadku gdy pracownik korzysta z urlopu bezpłatnego już po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego na dany rok, wymiar tego urlopu po powrocie w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze (art. 1552 § 2 K.p.).

Powołany przepis nie odnosi się do zaległych urlopów wypoczynkowych, tylko do bieżącego, zatem nie wpływa on na wymiar zaległego urlopu pracownika.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownik w 2017 r. korzystał z urlopu bezpłatnego już po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego za ten rok, będzie więc on miał wpływ na urlop wypoczynkowy z 2017 r., gdyż pracownik nie wykorzystał urlopu przed bezpłatnym.

Kwestia przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy, w tym m.in. prawa do urlopu wypoczynkowego, została uregulowana w art. 291 K.p. Stanowi on, że roszczenia te ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Zasadniczo więc rozpoczęcie biegu przedawnienia urlopu wypoczynkowego następuje z ostatnim dniem roku kalendarzowego, za który urlop ten przysługuje pracownikowi. Termin wykorzystania urlopu za dany rok może jednak zostać przesunięty na następny rok kalendarzowy na mocy art. 168 K.p. W takim przypadku najpóźniejszym terminem rozpoczęcia biegu przedawnienia jest ostatni dzień września następnego roku. Zatem bieg przedawnienia prawa do urlopu za dany rok może się rozpocząć najpóźniej 30 września roku następnego (przepis dotyczy urlopów wypoczynkowych należnych za 2012 r. i lata następne). Należy dodać, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 2931 K.p.).

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. Ma ponad 10-letni staż pracy. Posiada 4 dni urlopu zaległego z 2015 r. i 36 dni urlopu z 2016 r. (w tym 10 dni urlopu dodatkowego).

Biorąc pod uwagę termin przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego, pracownik może skorzystać z urlopu za 2015 r. do 30 września 2019 r., a z urlopu za 2016 r. do 30 września 2020 r.

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60