zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017

Zaliczenie do stażu pracy okresu przymusowego zesłania i deportacji w ZSRR

Pracownik urodzony w lutym 1954 r. w Kazachstanie zwrócił się z wnioskiem o zaliczenie do pracowniczego stażu pracy dwóch lat (1954-1956) zesłania do byłego ZSRR. Pracownik posiada obywatelstwo polskie jako repatriant. Ma też przyznane uprawnienia kombatanckie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o kombatantach. Czy pracodawca powinien uwzględnić jego wniosek, mimo że we wskazanym okresie był on dzieckiem?

Tak, wskazany w pytaniu okres pracodawca powinien zaliczyć do stażu pracy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.), dalej ustawy, kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak w myśl art. 4 ust. 1 ustawy, przepisy tego aktu stosuje się również do osób, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego. Represjami w rozumieniu tej ustawy są m.in. okresy przebywania z przyczyn politycznych, religijnych i narodowościowych:

  • w więzieniach oraz poprawczych obozach pracy i poprawczych koloniach pracy podległych Głównemu Zarządowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD, a od marca 1946 r. MWD ZSRR,
     
  • na przymusowych zesłaniach i deportacji w ZSRR.

Przepis art. 9 ustawy nakazuje wymienione wyżej okresy zaliczać do okresów zatrudnienia, od których zależy przyznanie lub wysokość świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy, na podstawie złożonego przez pracownika ubiegającego się o te świadczenia wniosku, do którego powinien być dołączony dokument stwierdzający przyznanie uprawnień określonych w tej ustawie. Takim dokumentem jest będąca w posiadaniu pracownika decyzja Kierownika do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o przyznaniu mu uprawnień kombatanckich na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy. Jest ona wystarczająca, aby wymienione w niej okresy (dwa lata) zaliczyć pracownikowi do stażu pracy.

W tym zakresie ustawa nie przewiduje żadnych wyłączeń, ani nie uzależnia przyjmowania ww. okresów do okresów zatrudnienia od wieku, w jakim zainteresowana osoba podlegała represjom.

Zwracamy uwagę! Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać uprawnienia przewidziane w ustawie wymienia jej art. 21 ust. 1. Zgodnie z powołanym przepisem, uprawnienia te przysługują osobie, która uzyska decyzję potwierdzającą działalność wymienioną w art. 1 ust. 2 i w art. 2 ustawy albo fakty, o których mowa w art. 4 ustawy, posiada obywatelstwo polskie lub posiadała je w okresie działalności kombatanckiej bądź w okresie podlegania represjom, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 2 ustawy. O spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ustawy, orzeka, w drodze decyzji administracyjnej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub osoby przez niego upoważnione, na podstawie udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz rekomendacji stowarzyszenia właściwego dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej lub represji (art. 22 ustawy).

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60