zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017

Zdaniem resortu pracy drugą ratę odpisu na ZFŚS należało przekazać do 30 września 2017 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.), dalej ustawy pracodawcy obligatoryjnie tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy przekazują na jego rachunek bankowy w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do 31 maja tego roku przekazują kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych.

W 2017 r. dzień 30 września przypadał w sobotę. Biorąc pod uwagę art. 115 K.c., zdaniem redakcji, należało przyjąć, iż pracodawcy, którzy obligatoryjnie tworzą Fundusz, obowiązani byli przekazać na rachunek bankowy Funduszu drugą ratę odpisów na bieżący rok kalendarzowy najpóźniej 2 października 2017 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej W tej sprawie nasze Wydawnictwo wystąpiło z zapytaniem do MRPiPS. W odpowiedzi otrzymanej w dniu 21 września 2017 r. czytamy, że: "(...) terminy przekazywania równowartości odpisu na fundusz wyznacza ustawa o zfśs. Przemawia to za przyjęciem, iż równowartość środków pieniężnych z tytułu dokonania odpisu na fundusz powinna być przekazana na rachunek bankowy z zachowaniem terminów ustalonych ustawą.

Informujemy również, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest uprawnione do wydawania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów ustaw. Poglądy prawne resortu nie są zatem wiążące dla stron stosunku pracy, sądów i inspektorów pracy. Na podstawie art. 12a ustawy o zfśs, ocena stosowania przez pracodawców przepisów tej ustawy należy do kompetencji właściwych miejscowo organów Państwowej Inspekcji Pracy.".

Resort pracy nie odniósł się więc do stosowania przepisów Kodeksu cywilnego przy ustalaniu terminów wskazanych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z przesłanej odpowiedzi można jednak wnioskować, iż przyjął, że termin przekazania drugiej raty odpisów na 2017 r. na rachunek bankowy Funduszu upłynął 30 września 2017 r.

Aktywne druki i formularze Stanowisko resortu pracy udostępniliśmy
Państwu już 21 września br. na naszej stronie internetowej w zakładce "Redakcja informuje".

Zwracamy uwagę! Pracodawca nie ma obowiązku uiszczenia odsetek od kwot nieprzekazanych w terminie na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (por. wyrok SN z 13 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 663/98, OSNP 2000/14/534).

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60