zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017

Prawo do trzynastki dla pracownika niepedagogicznego szkoły

Zatrudniamy pracownika niepedagogicznego w szkole (jednostka budżetowa) od 3 lipca 2017 r. Czy przy ustalaniu okresu przepracowanego przez niego, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., można zastosować art. 114 K.c. o obliczaniu terminów? W takim przypadku pracownik miałby przepracowane 182 dni, co wskazywałoby na przepracowanie przez niego 6 miesięcy i 2 dni, a tym samym nabyłby on prawo do trzynastki.

Zasadniczo pracownik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Tak wynika z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217 ze zm.). Jednak pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Wyjątki od wymogu przepracowania przez pracownika co najmniej 6 miesięcy, warunkujące nabycie prawa do trzynastki, wskazuje art. 2 ust. 3 wymienionej ustawy, ale nie dotyczą one omawianej sytuacji.

Powołana ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej nie określa, według jakich zasad należy obliczać okres przepracowany dla nabycia prawa do trzynastki. Moim zdaniem należy stosować zasady potoczne. Jak bowiem uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 47/96, w prawie pracy ustanowiono odrębne od cywilnych zasady liczenia terminów. Sąd ten stwierdził, że: "Sposób liczenia terminów określony w art. 112 K.c. nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (...)". W uzasadnieniu tego wyroku wyjaśnił, że okres pracy dla nabycia uprawnień pracowniczych powinien być ustalony na podstawie potocznego sposobu liczenia terminów, a nie wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego. Według potocznych zasad upływ miesiąca, który rozpoczął się np. 2 września, upłynie 1 października. Natomiast jeżeli pomiędzy okresami pracy są przerwy, można stosować art. 114 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Stanowi on, że jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy, moim zdaniem, okres zatrudnienia pracownika ma charakter ciągły, gdyż będzie trwał nieprzerwanie od 3 lipca do 31 grudnia 2017 r. (co najmniej), zatem nie ma podstaw do stosowania art. 114 K.c. Tym samym pracownik nie będzie miał prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r., gdyż przepracuje mniej niż 6 miesięcy.

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60