zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo

1) Jak prawidłowo doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Przepisy kodeksowe nie regulują sposobu doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę, ograniczając się do stwierdzenia, iż następuje to w drodze oświadczenia strony w tej sprawie, które wymaga formy pisemnej (art. 30 § 1 pkt 2 i § 3 K.p.). W tej sytuacji na mocy art. 300 K.p. stosuje się art. 61 § 1 zdanie pierwsze K.c., w myśl którego oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Z reguły pismo w omawianej sprawie wręcza się pracownikowi osobiście (por. uzasadnienie do wyroku SN z 9 września 2011 r., sygn. akt III PK 5/11). W razie braku takiej możliwości (np. z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy) można dokonać powyższego w inny sposób, np. przez upoważnionego pracownika, kurierem, czy pocztą (dla celów dowodowych najlepiej za potwierdzeniem odbioru). Więcej na ten temat pisaliśmy w dodatku nr 19 do UiPP nr 20/2017, str. 12-13.


2) Zawarliśmy umowę o pracę w celu zastępstwa pracownicy przebywającej na zwolnieniu lekarskim, a następnie urlopach związanych rodzicielstwem. Niedawno zastępująca przedłożyła zaświadczenie, że także jest w ciąży oraz równolegle zwolnienie lekarskie. W najbliższych dniach do pracy wróci jednak zastępowana. Czy umowa z zastępującą ulegnie rozwiązaniu?

Tak. Przepisy prawa pracy zakazują wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy z pracownicą w ciąży, a także w zakreślonym przedziale czasowym wypowiedzenia umowy pracownikom niezdolnym do pracy z powodu choroby (te dwa przypadki korzystają z odrębnej ochrony stosunku pracy). Zakaz dotyczy jednak dokonywania tych czynności przez pracodawcę. W omawianym przypadku umowa rozwiąże się (ustanie) z upływem czasu, na który została zawarta, bez podejmowania jakichkolwiek czynności przez strony. Co prawda, umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu, to regulacji tej nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 177 § 3-31 K.p.).

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60