zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017

Dodatek stażowy ustalony od pensji zasadniczej

Od grudnia 2016 r. jestem zatrudniony w jednostce samorządowej. Na moją pensję składa się wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.792 zł, 20% dodatek stażowy liczony od pensji zasadniczej oraz premia uznaniowa w zmiennej wysokości, która przykładowo w październiku 2017 r. wyniosła 537,60 zł. Czy dodatek stażowy powinien być naliczany od łącznej kwoty płacy zasadniczej i premii uznaniowej albo co najmniej od płacy minimalnej? Czy premia uznaniowa powinna być dodatkowym składnikiem wypłacanym ponad płacę minimalną?

Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę (stażowy), nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Tak stanowi art. 36 § 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). Dodatek stażowy przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (art. 38 § 1 ustawy).

Biorąc pod uwagę powołane przepisy, dodatek stażowy pracownika samorządowego jest ustalany od wynagrodzenia zasadniczego. Zatem przy jego obliczaniu nie bierze się pod uwagę innych składników wynagrodzenia uzyskiwanych przez pracownika, takich jak np. premie regulaminowe czy uznaniowe. Jego podstawy nie stanowi też wynagrodzenie minimalne obowiązujące w danym roku, gdyż wynikałoby to wprost z przepisów powołanej ustawy.

Jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia, to ustawodawca zagwarantował pracownikom zatrudnionym w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy płacę nie niższą niż minimalne wynagrodzenie, określone w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847). W bieżącym roku wynosi ono 2.000 zł (w 2018 r. - 2.100 zł). Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość płacy minimalnej.

W minimalnym wynagrodzeniu za pracę uwzględnia się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze pracownika, ale również inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych (art. 6 ust. 4 ustawy). Rodzaje tych składników określa załącznik do objaśnień formularzy statystycznych Z-06 i Z-03 (dostępnych na stronie internetowej www.stat.gov.pl) i są to m.in.:

  • wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,
     
  • dodatki za staż pracy,
     
  • premie i nagrody regulaminowe oraz uznaniowe.

Wyłączeniu z tego wynagrodzenia podlegają nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatki za pracę w nocy.

Przykład

Od grudnia 2016 r. zatrudniamy w jednostce samorządowej pracownika na pełny etat. Otrzymuje on wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1.792 zł, 20% dodatek stażowy liczony od pensji zasadniczej oraz premię uznaniową w zmiennej wysokości, np. w kwocie 537,60 zł.

Wszystkie wymienione składniki wlicza się przy ustaleniu, czy pracownik osiąga płacę minimalną. Wynagrodzenie w podanym miesiącu wyniosło 2.688 zł i jest wyższe od płacy minimalnej: 1.792 zł + (1.792 zł × 20%) + 537,60 zł = 2.688 zł.

Przy czym już płaca zasadnicza i dodatek stażowy gwarantują pracownikowi wynagrodzenie minimalne, tj. 1.792 zł (1.792 zł × 20%) = 2.150,40 zł, co pozostaje w zgodzie z przepisami.

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60