zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018

Możliwość przerwania urlopu ojcowskiego w razie hospitalizacji dziecka

Podczas dwutygodniowego urlopu ojcowskiego dziecko pracownika zachorowało i przebywa w szpitalu. Czy urlop uległ przerwaniu, a jeśli tak, to czy rozpocznie się bezpośrednio po powrocie dziecka ze szpitala, czy też pracownik może odroczyć termin skorzystania z pozostałej części?

Urlop nie musi, ale może ulec przerwaniu. Jego wznowienie następuje w dniu powrotu dziecka ze szpitala.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
     
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.
Ważne: Tydzień urlopu ojcowskiego odpowiada 7 dniom kalendarzowym (art. 1831 § 1 w związku z art. 1823 § 3 K.p.).

Urlop należy wykorzystać jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Wniosek o urlop ojcowski, w formie pisemnej, należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 1823 § 2 K.p.). Treść tego dokumentu oraz niezbędne załączniki określa § 21 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem... (Dz. U. poz. 2243), dalej rozporządzenia.

Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio art. 181 K.p. (art. 1823 § 3 K.p.). Zatem jeżeli dziecko, na które udzielono urlopu ojcowskiego, wymaga opieki szpitalnej, pozostałą część urlopu ojcowskiego uprawniony może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. Ojciec dziecka ma więc prawo zdecydowania, czy urlop ma trwać dalej czy ulec przerwaniu. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Przepisy rozporządzenia nie wskazują przy tym jakie dokumenty jest obowiązany złożyć, jeśli zamierza przerwać urlop. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej www.rodzicielski.gov.pl poinformowało, że: "(...) Przeniesienie urlopu (macierzyńskiego - przyp. red.) następuje na wniosek pracownicy, do którego należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające pobyt dziecka w szpitalu. (...)". Wyjaśnienie to, naszym zdaniem, należy zastosować odpowiednio do przerwania urlopu ojcowskiego.

Jeżeli chodzi o termin tej części urlopu, która na skutek przerwania nie doszła do skutku, to wobec brzmienia normy przypada on od dnia powrotu dziecka do domu. Nie ma bowiem rozszerzenia "po dniu". Z kolei gdyby zamiarem ustawodawcy było pozostawienie pracownikowi tej kwestii do wyboru, posłużyłby się sformułowaniem w rodzaju "w terminie wskazanym...".

Przykład

Pracownik przebywający na dwutygodniowym urlopie ojcowskim od 22 stycznia do 4 lutego 2018 r. poinformował pracodawcę, iż 24 stycznia br. dziecko trafiło do szpitala oraz że chce przerwać urlop.

Pracodawca miał obowiązek dopuścić pracownika do pracy od 25 stycznia 2018 r., a pracownik powinien był potwierdzić pobyt dziecka w szpitalu zaświadczeniem lekarskim. Zaświadczenie nie musi mieć specjalnej formy.

W dniu powrotu dziecka do domu nastąpi wznowienie niewykorzystanej części urlopu ojcowskiego (11 dni).

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60