zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (948) z dnia 1.05.2017

Zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez pracownika

Pracownik złożył wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jego żony (z którą miesiąc temu rozwiązaliśmy umowę o pracę zawartą do dnia porodu) oraz nowo narodzonego dziecka jako członków rodziny. Czy w tym przypadku możemy zgłosić żonę tego pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego w sytuacji, gdy obecnie zasiłek macierzyński wypłaca jej ZUS i z tego tytułu podlega ona ubezpieczeniom?

Tak. Pracownik prawidłowo wystąpił z wnioskiem o zgłoszenie m.in. jego żony do ubezpieczenia zdrowotnego - jako członka rodziny. Pobieranie przez nią zasiłku macierzyńskiego nie zwalnia go bowiem z wypełnienia obowiązku w zakresie zgłoszenia jej do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Katalog osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zawiera art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie ma w nim jednak wymienionych osób pobierających zasiłek macierzyński, co oznacza, że pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie jest tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wskazać warto, że osoba pobierająca zasiłek macierzyński, której wygasł obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, ma wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie jego pobierania. Stanowi tak art. 67 ust. 6 w zw. z ust. 2 ww. ustawy.

Jeżeli jednak osoba pobierająca zasiłek macierzyński posiada status członka rodziny osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (patrz: ramka) i jednocześnie spełnia warunki, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej..., powinna wówczas zostać zgłoszona przez taką osobę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Osoba, która nie zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego sama (w omawianym przypadku zatrudniony pracownik), informuje podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (pracodawcę) o członkach rodziny podlegających takiemu zgłoszeniu. Wynika to z art. 67 ust. 3 ww. ustawy.

Wobec tego, że w omawianym przypadku zarówno żona pracownika, jak i jego nowo narodzone dziecko spełniają warunki do uznania ich za członków jego rodziny w rozumieniu ww. ustawy, ma on obowiązek zgłosić (za pośrednictwem pracodawcy) te osoby do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przepisy prawne Treść ujednoliconych ww. przepisów
prawnych dostępna jest w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Dla celów ubezpieczenia zdrowotnego za członka rodziny uważa się:
 
  • dziecko (własne, małżonka, przysposobione), wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
     
  • małżonka,
     
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

www.SerwisBudzetowy.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60