zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Od kiedy wyrejestrować zleceniobiorcę z ZUS?

Osoba, z którą mamy do 31 lipca 2017 r. zawartą umowę zlecenia, podlega z tego tytułu jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (w innej firmie jest bowiem zatrudniona na pełnym etacie i uzyskuje przychód w kwocie przewyższającej minimalną płacę). Od kilku jednak tygodni, ze względu na zły stan zdrowia, nie wykonuje ona pracy zleconej w umowie. Czy w takim przypadku powinniśmy wcześniej wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczenia zdrowotnego?

NIE. Zleceniobiorcę należy wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego od następnego dnia po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia. Jeśli w omawianym przypadku rozwiązanie/wygaśnięcie umowy nie nastąpi wcześniej niż 31 lipca 2017 r., to należy go wyrejestrować z tego ubezpieczenia od 1 sierpnia 2017 r.

Osoba wykonująca umowę zlecenia, która jest jednocześnie w innym podmiocie zatrudniona na etacie z wynagrodzeniem w kwocie co najmniej minimalnej płacy, jako zleceniobiorca podlega obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu (pod warunkiem, że nie wykonuje zlecenia na rzecz pracodawcy). Jest objęta tym ubezpieczeniem od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Tak wynika z art. 13 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.). Dopiero po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy zleceniodawca powinien wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczenia w ZUS. Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na druku ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania podaje się w nim wtedy następny dzień po dniu, w którym ustał tytuł do ubezpieczeń (tu: następny dzień po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy zlecenia).


Druk ZUS ZWUA jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.


Jeśli umowa zlecenia nie została (nie zostanie) rozwiązana wcześniej, tj. przed planowanym pierwotnie terminem jej zakończenia, zleceniodawca nie może wyrejestrować zleceniobiorcy z ubezpieczeń z wcześniejszą datą (tu: z powodu niewykonywania zlecenia ze względu na zły stan zdrowia zleceniobiorcy). Dla określenia zakończenia okresu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom (społecznym i zdrowotnemu) z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie jest bowiem istotna data zakończenia wykonywania umowy, lecz data, do kiedy umowa zlecenia została zawarta.

www.SerwisBudzetowy.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60