zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017

Ulga w składkach na FP i FGŚP po powrocie pracownicy z urlopu rodzicielskiego

Pracownica zakończyła urlop rodzicielski 12 czerwca 2017 r., a od 13 czerwca br. przebywa na urlopie wypoczynkowym. Czy od wynagrodzenia wypłaconego jej w czerwcu br. i w kolejnych miesiącach jestem już zwolniona z opłacania za nią składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownicę, o której mowa w pytaniu, przysługuje pracodawcy w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r.

Pracodawcy nie opłacają składek na FP i FGŚP za zatrudnionych pracowników powracających do pracy po wykorzystanym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym. Zwolnienie to przysługuje pracodawcy przez okres 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie pracownika z takiego urlopu. Wynika to odpowiednio z art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) oraz art. 9a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256).


Treść ujednoliconych przepisów prawnych dostępna jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


Należy zwrócić uwagę, że okres 36-miesięcznego zwolnienia pracodawcy z opłacania składek na wskazane wyżej Fundusze należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu związanego z rodzicielstwem. Tak samo ustala się okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP w sytuacji, gdy pracownik bezpośrednio po zakończeniu takiego urlopu - tak jak w omawianym przypadku - korzysta np. z urlopu wypoczynkowego. Dla skorzystania z omawianej preferencji istotne znaczenie ma bowiem wyłącznie data zakończenia przez pracownika korzystania z urlopu związanego z rodzicielstwem, a nie data jego faktycznego powrotu do pracy. Stanowisko takie prezentuje ZUS na swojej stronie internetowej www.zus.pl, w poradniku pt. "Zasady opłacania składek na FP, FGŚP oraz FEP". Organ rentowy wskazuje w nim, że gdy bezpośrednio po powrocie z urlopu w związku z urodzeniem dziecka pracownik korzysta m.in. z urlopu wypoczynkowego, wówczas należy uznać, że jego powrót do pracy nastąpił po zakończeniu urlopu związanego z rodzicielstwem, a nie od daty faktycznego podjęcia pracy po urlopie wypoczynkowym (patrz ramka). W takich przypadkach początkiem 36-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek za daną osobę będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu związanego z rodzicielstwem.

Wobec tego, iż zakończenie urlopu rodzicielskiego pracownicy, o której mowa w pytaniu, nastąpiło 12 czerwca 2017 r., to zwolnienie z opłacania za nią składek na FP i FGŚP przysługuje pracodawcy w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. Od wszelkich więc wypłat dokonanych jej (lub postawionych do jej dyspozycji) w tym okresie, niezależnie od tego, za jaki okres są one należne, pracodawca nie opłaca za nią składek na podane dwa Fundusze.

Wyjaśnienie ZUS dotyczące ustalania okresu zwolnienia z opłacania składek na FG i FGŚP

"(...) w przypadku gdy bezpośrednio po powrocie z urlopu wychowawczego pracownikowi udzielono urlopu bezpłatnego, pracodawca ten zwolniony jest z obowiązku opłacania przedmiotowych składek od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu wychowawczego. W przypadku tym, należy uznać bowiem, że jego powrót do pracy nastąpił po zakończeniu urlopu wychowawczego, a nie od daty faktycznego podjęcia pracy po zakończonym urlopie bezpłatnym".

www.SerwisBudzetowy.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60