zegar
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2018 r., godz. 12:00
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 64.080
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Wynagrodzenia chorobowego nie wlicza się do rocznego limitu podstawy wymiaru składek

Przychody pracownika przekroczą w październiku br. roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Czy do kwoty tego limitu mam wliczyć wynagrodzenie chorobowe wypłacone mu w październiku br.?

Wynagrodzenia chorobowego nie wlicza się do rocznego limitu podstawy wymiaru składek
rys. Wynagrodzenia chorobowego nie wlicza się do rocznego limitu podstawy wymiaru składek

NIE. Przy ustalaniu rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych pracownika nie uwzględnia się wynagrodzenia chorobowego.

Jeżeli pracownik osiągnął kwotę rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, to obowiązkiem pracodawcy (jako płatnika składek) jest zaprzestanie obliczania i przekazywania za niego do ZUS składek na te ubezpieczenia od nadwyżki ponad tę kwotę. Nie zwalnia go to jednak z dalszego rozliczania składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, a także zdrowotnej oraz ewentualnie na FP i FGŚP.

Limit podstawy wymiaru składek, o którym mowa, dotyczy tylko tych przychodów, od których naliczane były za ubezpieczonego składki emerytalne i rentowe. Dla pracownika podstawę wymiaru składek (społecznych i zdrowotnej) stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany ze stosunku pracy. Z tym że w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie uwzględnia się m.in. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków. Tak stanowi art. 18 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wynagrodzenie chorobowe wlicza się jednak do podstawy wymiaru składki zdrowotnej (art. 81 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Skoro więc kwota wynagrodzenia chorobowego wypłaconego pracownikowi w październiku br. za okres choroby jest wyłączona z podstawy wymiaru składek społecznych, to jego kwoty nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu rocznej granicy podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych pracownika (przykład).

Przykład

Pracodawca ustalił, że przychód pracownika licząc narastająco od stycznia do września br. wyniósł 119.390 zł. W październiku br. pracownik uzyska wynagrodzenie za pracę w kwocie 8.500 zł oraz wynagrodzenie chorobowe w wysokości 2.127 zł. Dla celów wyliczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, który w 2017 r. wynosi 127.890 zł, firma uwzględni tej osobie wynagrodzenie za październik br. w kwocie 8.500 zł. Do kwoty tego limitu nie wliczy wynagrodzenia chorobowego (2.127 zł). W październiku br. pracownik ten osiągnie roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, tj. 127.890 zł (119.390 zł + 8.500 zł). Od listopada br. firma nie będzie już naliczać za niego składek na te ubezpieczenia.

www.SerwisBudzetowy.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60