zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017

Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń należnych osobie uprawnionej po zmarłym pracowniku

W październiku br. zmarł nasz pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim. Za ten miesiąc (do dnia zgonu) przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe (7 dni) i zasiłek chorobowy (13 dni), które wypłacimy żonie. Czy kwoty tych świadczeń oskładkować i opodatkować? Jak rozliczyć wypłacone należności w dokumentach kierowanych do ZUS? Nadmieniamy, że w październiku br. pracownikowi nie wypłaciliśmy ze stosunku pracy żadnych świadczeń.

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy wypłacane żonie zmarłego pracownika jako przychody z praw majątkowych nie podlegają oskładkowaniu, ale są opodatkowane.

Zgodnie z art. 631 § 1 K.p. z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów ustawy emerytalnej, a w razie braku takich osób wchodzą do spadku (art. 631 § 2 K.p.). Do praw majątkowych zalicza się wszystkie niewypłacone zmarłemu pracownikowi należności ze stosunku pracy, tj. m.in. wynagrodzenie za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie chorobowe. Dotyczy to również zasiłku chorobowego. Zgodnie bowiem z art. 65 ust. 2 ustawy zasiłkowej, w razie śmierci ubezpieczonego przed podjęciem należnego mu zasiłku, zasiłek wypłaca się osobom uprawnionym do podjęcia wynagrodzenia lub dochodu ubezpieczonego.

Wypłacany pracownikom zasiłek chorobowy nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, natomiast wynagrodzenie chorobowe uwzględnia się tylko w podstawie wymiaru składki zdrowotnej (art. 18 ust. 2 ustawy o sus i art. 81 ust. 1 i 5 ustawy zdrowotnej). Świadczenia te wypłacone osobie uprawnionej po śmierci pracownika jako przychody z praw majątkowych nie są oskładkowane.

Wypłacenie lub postawienie do dyspozycji osobie uprawnionej wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego po zmarłym pracowniku powoduje powstanie po jej stronie przychodu z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o pdof. Podlega on opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 41 ust. 1 ustawy o pdof.

Zatem od należności wypłacanych żonie zmarłego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali, czyli 18%.

Opowiadając na drugie pytanie wyjaśniamy, iż w dokumentach rozliczeniowych kierowanych do ZUS należy wykazać tylko zasiłek chorobowy. Jest on finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozliczany w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Zgon osoby ubezpieczonej nie ma wpływu na charakter tego świadczenia. Zatem pracodawca, wypłacony osobie uprawnionej zasiłek rozlicza na wskazanych wyżej zasadach poprzez uwzględnienie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku V w polu 01. Ponadto wykaże jego kwotę w raporcie świadczeniowym ZUS RSA. W tym przypadku za zmarłego pracownika należy przekazać także "zerowy" raport ZUS RCA. Z kolei wynagrodzenie chorobowe jest finansowane ze środków pracodawcy, dlatego w razie jego wypłaty osobie uprawnionej po śmierci pracownika nie podlega wykazaniu w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do ZUS.

Przykład

Pracownik przedłożył pracodawcy zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy na okres od 1 do 31 października 2017 r. W dniu 20 października br. zmarł. Pracownik był uprawniony do wynagrodzenia chorobowego za okres od 1 do 7 października 2017 r. w kwocie 736,75 zł oraz zasiłku chorobowego od 8 do 20 października br. w wysokości 1.368,25 zł. Świadczenia te pracodawca wypłacił jego żonie w dniu 31 października 2017 r.

Pracodawca powinien wyrejestrować zmarłego pracownika z ubezpieczeń w ZUS na formularzu ZUS ZWUA z kodem przyczyny wyrejestrowania "500" - zgon osoby ubezpieczonej, z datą 21 października br.

W dokumentach rozliczeniowych przekazywanych do ZUS za październik br. pracodawca wykaże tego pracownika:

  • w raporcie ZUS RCA z "zerowymi" podstawami wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz z "zerowymi" składkami,
     
  • w raporcie ZUS RSA, np. w bloku III.B. wpisując w polach: 01 kod tytułu ubezpieczenia - 01 10 X X, 02 kod świadczenia/przerwy - 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego), 03-04 okres od 08.10.2017 do 20.10.2017, 05 liczbę dni zasiłkowych - 13, 06 kwotę zasiłku - 1.368,25 zł.

Kwotę zasiłku chorobowego pracodawca uwzględni w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA przekazywanej do ZUS za październik br.

www.SerwisBudzetowy.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60