zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017

Ustalenie obowiązku ubezpieczeń społecznych z dwóch umów zlecenia w razie niezdolności do pracy

W spółce z o.o. umowę zlecenia wykonuje osoba fizyczna, która z tego tytułu podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi jest objęta z umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem (uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.100 zł). W październiku br. poinformowała spółkę, że we wrześniu br. przez kilka dni chorowała i uzyskała ze zlecenia stanowiącego tytuł do obligatoryjnych ubezpieczeń społecznych wynagrodzenie niższe niż minimalne oraz zasiłek chorobowy. Czy to oznacza, że we wrześniu br., spółka z o.o. powinna była zgłosić ją także do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

Nie, z umowy zlecenia wykonywanej w spółce z o.o. obowiązkowa była tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Umowa zlecenia stanowi tytuł do:

W przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje dwie umowy zlecenia, to następuje zbieg ubezpieczeń. Wówczas tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ustala się zgodnie z art. 9 ust. 2 i 2c ustawy o sus. W świetle powołanych przepisów, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z dwóch umów zlecenia jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tej umowy, którą rozpoczęła wykonywać wcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z drugiej umowy lub zmienić tytuł ubezpieczeń. Gdyby jednak z umowy rodzącej obowiązek przedmiotowych ubezpieczeń podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia w danym miesiącu była niższa od minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2.000 zł), ubezpieczenia emerytalno-rentowe obowiązkowe byłyby też z drugiej umowy.

Ważne: Ustalania łącznej podstawy wymiaru składek w celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych należy dokonywać dla każdego miesiąca odrębnie według kolejności ich powstawania.

Z kolei obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy obydwu umów zlecenia. Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy zdrowotnej, w przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wymienionych w art. 66 ust. 1 tej ustawy, ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie.

Przykład

Spółka z o.o. na okres od 1 września do 31 grudnia 2017 r. zawarła umowę zlecenia z osobą fizyczną, w której odpłatność określono miesięcznie na 3.500 zł. Osoba ta od 1 czerwca do 31 grudnia br. wykonuje umowę zlecenia w innym podmiocie i uzyskuje wynagrodzenie w wysokości 2.100 zł miesięcznie.

Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega z pierwszej umowy zlecenia, a z drugiej dobrowolnie. Od 1 września br. mogła też zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i podlegać im z drugiej umowy, a wówczas z pierwszej przedmiotowe ubezpieczenia byłyby dobrowolne.

Z obydwu umów zlecenia obowiązkowa jest składka zdrowotna.


W okolicznościach wskazanych w pytaniu zleceniobiorca podlega więc obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z jednej umowy zlecenia, z tytułu której uzyskuje wynagrodzenie równe wysokości co najmniej minimalnego. We wrześniu br. w związku z chorobą nie wykonał zlecenia w całości i uzyskał wynagrodzenie wliczane do podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia niższe od minimalnej płacy. 

ZUSJak wyjaśnił ZUS w poradniku pt. "Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu...", dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl: "(...) W przypadku zleceniobiorców, dla których odpłatność w umowie zlecenia została określona miesięcznie kwotowo, w odniesieniu do miesiąca, w którym wystąpiła niezdolność do pracy skutkująca uzyskaniem niższego przychodu lub nieuzyskaniem go, przy sumowaniu podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy uwzględnić kwotę określoną w umowie zlecenia. Niezdolność do pracy musi być związana z korzystaniem przez zleceniobiorcę z zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku osób, dla których odpłatność w umowie została określona w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnie. (...)".

Z pytania Czytelnika wynika, że zleceniobiorca z umowy zlecenia stanowiącej tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych uzyskuje wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej i we wrześniu br. obok wynagrodzenia podlegającego oskładkowaniu (niższego od płacy minimalnej) uzyskał zasiłek chorobowy. A zatem biorąc pod uwagę wyjaśnienia ZUS, z tej umowy zlecenia nadal podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, natomiast z drugiej umowy przedmiotowe ubezpieczenia są dobrowolne.

Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu i dodatkowo, że we wrześniu br. zleceniobiorca przez 5 dni chorował. Z umowy zlecenia objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi uzyskał wynagrodzenie w wysokości 1.470 zł (praca w ramach umowy została wykonana w 70%) oraz zasiłek chorobowy.

We wrześniu br. zleceniobiorca podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tylko z pierwszej umowy zlecenia, a z drugiej dobrowolnie. Z obydwu umów zlecenia obowiązkowa była składka zdrowotna.

www.SerwisBudzetowy.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60