zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017

Właściwa data zgłoszenia członka rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego

W dniu 28 listopada 2017 r. jedna z zatrudnionych w naszej firmie pracownic zwróciła się do nas z wnioskiem o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - jako członka rodziny - jej niepełnoletniej córki. Zaznaczyła w nim, że zgłoszenia córki do tego ubezpieczenia w taki sposób mamy dokonać od 1 listopada 2017 r. Czy możemy tego dokonać z tym dniem, czy jednak z dniem otrzymania informacji w tej sprawie od pracownicy?

Niepełnoletnia córka zatrudnionej w firmie pracownicy powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego - jako członek jej rodziny - od dnia nabycia przez nią uprawnień do dokonania przedmiotowego zgłoszenia.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (tu: pracownik) ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny. Wymieniony obowiązek nakłada na nią art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.). Co prawda obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego ciąży na pracowniku, niemniej jednak przedmiotowego zgłoszenia dokonuje pracodawca na formularzu ZUS ZCNA.

Aktywne druki i formularze Wzór zgłoszenia ZUS ZCNA dostępny
jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Składki ZUS

Informację o konieczności zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pracownik przekazuje płatnikowi w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących dokonanie takiego zgłoszenia.

Zgłaszając członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (na formularzu ZUS ZCNA), wymagane jest podanie w bloku m.in. IV.A w polu 02. daty uzyskania przez niego uprawnień do tego zgłoszenia. Nie jest nią jednak ani data faktycznego otrzymania informacji od pracownika, ani data przekazania druku zgłoszeniowego do ZUS. Nie może ona być też wcześniejsza niż:

  • dzień objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osoby podlegającej temu ubezpieczeniu obowiązkowo lub dobrowolnie, zgłaszającej danego członka rodziny oraz
     
  • data spełnienia warunków określonych w ustawie (patrz: ramka).

Przypominamy, że zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny podlega dziecko, które nie ma własnego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz nie jest uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

Jeżeli więc dziecko, tu: niepełnoletnia córka pracownicy, spełniała warunki do zgłoszenia jej do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny od 1 listopada br., to dzień ten należało uznać za datę nabycia przez nią uprawnień do dokonania przedmiotowego zgłoszenia. Wtedy pracodawca powinien był ją zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia wskazanego przez pracownicę we wniosku.

Za członków rodziny osoby ubezpieczonej uważa się m.in. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, albo dla którego ustanowiono opiekę oraz wnuka - do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat; jeżeli natomiast dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - nie ma ograniczenia wieku.

(art. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

www.SerwisBudzetowy.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60