zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2018 r., godz. 13:29
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 60.606
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (449) z dnia 1.12.2017

Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przekazywanych pracownikom z okazji świąt Bożego Narodzenia

W grudniu wielu pracodawców przekazuje pracownikom dodatkowe świadczenia pieniężne lub rzeczowe z okazji świąt Bożego Narodzenia. Mają one na celu pomoc materialną związaną ze zwiększonymi wydatkami ponoszonymi w okresie okołoświątecznym oraz chęć nagrodzenia pracowników za ich całoroczną pracę. Ponadto pracodawcy organizują różnego rodzaju imprezy firmowe (mikołajkowe, wigilijne, noworoczne), które sprzyjają budowaniu dobrej atmosfery w pracy oraz integrują załogę. Źródłem finansowania takich świadczeń jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub środki pochodzące z bieżącej działalności pracodawcy. W zależności od formy finansowania przyznawanych świadczeń mogą one korzystać ze zwolnienia z oskładkowania i opodatkowania, co przedstawiamy poniżej.

Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dalej Funduszu. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), dalej rozporządzenia składkowego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.), dalej ustawy, Fundusz jest przeznaczony m.in. na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych. Przez działalność socjalną należy rozumieć np. udzielanie rzeczowej lub finansowej pomocy materialnej. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie Funduszu (art. 8 ust. 2 ustawy). Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu.

Ważne: Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy).

Wobec powyższego, finansowane ze środków Funduszu zapomogi pieniężne, paczki świąteczne, bony czy karty przedpłacone, są wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS, o ile przy ich przyznawaniu uwzględniono kryterium socjalne i taka pomoc została przewidziana w regulaminie Funduszu. Przy czym oceniając sytuację materialną pracownika należy brać pod uwagę jego dochody osiągane w zakładzie pracy i poza nim, a także dochody członków rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Świadczenia, o których mowa powyżej, za wyjątkiem bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi, w całości sfinansowane ze środków Funduszu (lub funduszy związków zawodowych) są wolne od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Tak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof. Natomiast świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, są zwolnione z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof).

Zwracamy uwagę! Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych..., nowelizuje m.in. art. 21 ust. 1 pkt 38 i 67 ustawy o pdof. Zgodnie z nowym brzmieniem tych przepisów, wolne od podatku dochodowego będą świadczenia, o których mowa powyżej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiednio 3.000 zł - w przypadku emerytów i rencistów i 1.000 zł - w przypadku pracowników. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Na dzień oddania do druku niniejszego numeru UiPP ustawa oczekuje na podpis Prezydenta.

Świadczenia finansowane ze środków obrotowych

Pracodawca ma pełną dowolność w zakresie przyznania pracownikom świadczeń z okazji świąt Bożego Narodzenia, które zamierza sfinansować ze środków pochodzących z bieżącej działalności. Nie jest wymagane uzależnienie ich wysokości od spełnienia kryterium socjalnego. Należy jednak pamiętać, że ani przepisy składkowe, ani podatkowe nie przewidują zwolnienia z oskładkowania/opodatkowania tego rodzaju świadczeń sfinansowanych ze środków obrotowych. Wobec tego ich wartość pieniężną należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz opodatkować.

Powyższe nie dotyczy świadczeń przyznanych emerytom lub rencistom w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, które są nieoskładkowane oraz korzystają ze zwolnienia z podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł bez względu na źródło ich finansowania (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof).

Udział w spotkaniu mikołajkowym, wigilijnym, noworocznym

Udział pracowników w imprezach integracyjnych nie powoduje powstania po ich stronie przychodu, który należałoby opodatkować i oskładkować. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pdof, przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, jak również wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Doprecyzowania pojęcia "nieodpłatnego świadczenia" dokonał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13, Dz. U. z 2014 r. poz. 947). Wyjaśnił on, że jako przychód ze stosunku pracy mogą być uznane te świadczenia, które:

 • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
   
 • zostały spełnione w jego interesie (przyniosły korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków),
   
 • można przypisać indywidualnemu pracownikowi.

W przypadku uczestniczenia przez pracownika w imprezie organizowanej przez pracodawcę nie są spełnione dwie z wymienionych przesłanek. Trudno bowiem uznać, iż udział w spotkaniu mikołajkowym, wigilijnym lub noworocznym jest korzyścią w postaci zaoszczędzenia wydatków. Nie ma także podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom. W konsekwencji udział pracownika w takiej imprezie nie stanowi dla niego przychodu ze stosunku pracy, co oznacza, że nie wpływa na zwiększenie podstawy wymiaru składek ZUS i opodatkowania.

www.SerwisBudzetowy.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

wrzesień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
11
13
14
15
16
19
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.