zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017

Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, od 2 listopada 2017 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS za listopad br. z tytułu przebywania na tym urlopie? Czy należy w niej uwzględnić dodatek stażowy, który przysługuje za okresy pobierania świadczeń chorobowych?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób korzystających z urlopu wychowawczego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Przy czym tak ustalona podstawa nie może być wyższa od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. W bieżącym roku wynosi ona 2.557,80 zł (4.263 zł x 60%). Ponadto w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązuje gwarancja jej wysokości na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższe wynika z art. 18 ust. 5b i 14 ustawy o sus oraz wyjaśnień ZUS pt. "Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych", udostępnionych na stronie internetowej www.zus.pl.

Ustalając kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia należy stosować odpowiednio przepisy ustawy zasiłkowej, z wyjątkami dotyczącymi m.in.:

 • niepomniejszania wynagrodzenia o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika,
   
 • wliczania do podstawy wymiaru wszystkich składników wynagrodzenia podlegających oskładkowaniu (bez względu na ich zmniejszanie za okres absencji chorobowej) oraz wypłatę tylko do określonego terminu.

Dodatek za wieloletnią pracę (tzw. dodatek stażowy) jako przychód ze stosunku pracy, co do zasady, podlega oskładkowaniu. A zatem należy wliczyć go do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego. Bez znaczenia jest jego wyłączenie z oskładkowania za okres, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłki z ubezpieczeń społecznych.

Więcej przeczytasz w Więcej na temat zasad ustalania podstawy
wymiaru składek ZUS pracownika na urlopie wychowawczym pisaliśmy w Pomocniku
Kadrowego z 1 czerwca 2017 r.
, str. 9-15.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osób korzystających z urlopu wychowawczego podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za miesiąc, w którym te ubezpieczenia trwały tylko przez jego część (np. z powodu rozpoczęcia lub zakończenia urlopu w trakcie miesiąca). Dokonuje się tego dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym w tym miesiącu.

Z kolei podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego (art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy zdrowotnej), czyli obecnie 520 zł. Należy podkreślić, iż podstawa wymiaru tej składki nie podlega zmniejszeniu w stosunku do okresu podlegania temu ubezpieczeniu (art. 79 ust. 2 ustawy zdrowotnej).

Przykład

Pracownica zatrudniona od kilku lat, od 2 listopada 2017 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ustalając przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy przyjąć przychód podlegający oskładkowaniu uzyskany przez pracownicę za okres od listopada 2016 r. do października 2017 r. W tym okresie pracownica:

 • od 1 listopada 2016 r. do 20 czerwca 2017 r. pobierała zasiłek macierzyński należny za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego,
   
 • od 21 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. przebywała na urlopie wypoczynkowym,
   
 • od 2 do 16 października 2017 r. otrzymywała wynagrodzenie chorobowe, a od 23 do 31 października 2017 r. zasiłek opiekuńczy.

Przy ustalaniu podstawy należy przyjąć wynagrodzenie otrzymane za lipiec, sierpień i wrzesień 2017 r.

Pracownica otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.200 zł miesięcznie oraz dodatek stażowy w wysokości 132 zł (6% wynagrodzenia zasadniczego).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym wynosi 2.332 zł, zgodnie z wyliczeniem: (2.200 zł + 132 zł) x 3 m-ce = 6.996 zł; 6.996 zł : 3 m-ce = 2.332 zł. Za listopad br. należało ją jednak proporcjonalnie zmniejszyć, ponieważ osoba ta nie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez cały miesiąc, czyli przyjmując kwotę 2.254,27 zł (2.332 zł : 30 dni x 29 dni).

Podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi kwota 520 zł.

www.SerwisBudzetowy.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60