zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018

Począwszy od stycznia br. - wpłata składek ZUS tylko na indywidualny rachunek składkowy

Nowe prawo Od 1 stycznia 2018 r. należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych - opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego (art. 47 ust. 4 ustawy o sus).

Z dniem 31 grudnia 2017 r. nastąpiło zamknięcie "starych" rachunków, na które płatnik mógł dokonywać wpłat składek na poszczególne fundusze. Do tego też dnia ZUS miał obowiązek wygenerować numer rachunku składkowego i przekazać go płatnikowi składek (dla płatnika rozliczającego składki w odrębnych deklaracjach - osobny dla każdego z zakresów numerów deklaracji).

Zwracamy uwagę! Jeśli płatnik składek do 31 grudnia 2017 r. nie otrzymał informacji o rachunku składkowym, może sprawdzić swój numer rachunku składkowego w wyszukiwarce na stronie internetowej www.eskladka.pl, dzwoniąc do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS albo w jednostce terenowej ZUS.

Ważne: Składki ZUS za grudzień 2017 r. (także wcześniejsze zaległości) opłacane w styczniu 2018 r. muszą być już dokonane na przydzielony płatnikowi indywidualny numer rachunku składkowego.

Na podstawie art. 43b ustawy o sus, nowemu płatnikowi składek, ZUS generuje i przydziela numer rachunku składkowego niezwłocznie po utworzeniu konta płatnika.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 1831). Powołany akt prawny zastąpił dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 78, poz. 465 ze zm.). Nowe rozporządzenie zawiera wiele poprzednio obowiązujących regulacji, a zmiany generalnie dotyczą zasad rozliczania wpłat składek, które są konsekwencją wprowadzenia dla każdego płatnika indywidualnego rachunku składkowego.

Przypominamy, że zgodnie z § 7 rozporządzenia z dnia 21 września 2017 r., dokonywana przez płatnika - począwszy od 1 stycznia 2018 r. - wpłata składek jest rozdzielana przez ZUS na pokrycie należności z tytułu składek na poszczególne fundusze, z uwzględnieniem następujących zasad:

 • proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze na podstawie danych zawartych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy albo
   
 • w przypadku gdy płatnik składek nie złożył deklaracji rozliczeniowej - według procentowego udziału składek na poszczególne fundusze w kwocie wpłaty, na podstawie stóp procentowych składek na poszczególne fundusze dla płatnika składek opłacającego składki na własne ubezpieczenia.
Więcej przeczytasz w Na temat nowych zasad rozliczania składek
pisaliśmy już w UiPP nr 21/2017, str. 4-6.

Kwoty składek na poszczególne fundusze, ustalone na podstawie wskazanego algorytmu podziału, pokrywają należności danego funduszu począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności (§ 12 rozporządzenia z dnia 21 września 2017 r.). Jeśli więc na dzień 1 stycznia 2018 r. płatnik składek ma zaległości składkowe, to aktualnie dokonywane wpłaty, po ich proporcjonalnym podziale na poszczególne fundusze, najpierw pokryją najwcześniejsze zobowiązania, a pozostała różnica zostanie przekazana na bieżące należności.

Przykład

Spółka z o.o. ma zaległości z tytułu nieopłaconych składek za listopad 2017 r., odpowiednio na ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł, na ubezpieczenie zdrowotne - 400 zł oraz na Fundusz Pracy i FGŚP - 100 zł.

Zakładamy, że w styczniu 2018 r. spółka przekaże do ZUS dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2017 r. i należności do zapłaty wykazane w deklaracji ZUS DRA będą przedstawiały się następująco: 6.000 zł na ubezpieczenia społeczne, 3.000 zł na ubezpieczenie zdrowotne, 1.000 zł na Fundusz Pracy i FGŚP, a ponadto, że 15 stycznia 2018 r. dokona wpłaty na indywidualny numer rachunku składkowego w kwocie 10.000 zł.

Przy rozliczaniu tej wpłaty ZUS ustali procentowy udział należności poszczególnych funduszy w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy. Przyjmując, iż jest to: 60% na ubezpieczania społeczne, 30% na ubezpieczenie zdrowotne oraz 10% na Fundusz Pracy i FGŚP, wpłata w kwocie 10.000 zł zostanie rozdysponowana w następujący sposób:

 • 6.000 zł (tj. 60% x 10.000 zł) na składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za 11/2017 w kwocie 1.007 zł (1.000 zł należność główna oraz 7 zł odsetki za zwłokę na dzień 15 stycznia 2018 r.) oraz za 12/2017 w kwocie 4.993 zł,
   
 • 3.000 zł (tj. 30% x 10.000 zł) na składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym za 11/2017 w kwocie 400 zł oraz za 12/2017 w kwocie 2.600 zł,
   
 • 1.000 zł (tj. 10% x 10.000 zł) na składki na Fundusz Pracy i FGŚP, w tym za 11/2017 w kwocie 100 zł oraz za 12/2017 w kwocie 900 zł.

Po rozliczeniu wpłaty z 15 stycznia 2018 r. na koncie spółki w ZUS powstaną zaległości za 12/2017, odpowiednio na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1.007 zł, na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 400 zł oraz na Fundusz Pracy i FGŚP w wysokości 100 zł.

www.SerwisBudzetowy.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60