zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (431) z dnia 1.03.2017

Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłku składnika przyznanego na czas określony

Pracownik do końca grudnia 2016 r. otrzymywał dodatek specjalny. Czy ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za kilka dni lutego 2017 r., należy nadal wliczać dodatek? Nadmieniamy, że pracownik wcześniej chorował w listopadzie 2016 r., w związku z czym nie ma powodu do ustalenia nowej podstawy wymiaru.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, dalej świadczeń, pobieranych przez pracownika po przerwie, przyjmuje się, co do zasady, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała poprzednia niezdolność do pracy. Pod warunkiem jednak, że przerwa pomiędzy nimi nie przekracza trzech miesięcy kalendarzowych. Tak wynika z art. 36 ust. 1art. 43 ustawy zasiłkowej.

Przykład

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby przez 5 dni stycznia 2016 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

W 2016 r. pracownik chorował jeszcze przez: 4 dni kwietnia, 3 dni lipca i 10 dni października. Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla każdej niezdolności do pracy była ustalana od tej samej podstawy wymiaru, którą obliczono dla wypłaty wynagrodzenia chorobowego w styczniu 2016 r.

W styczniu 2017 r. pracownik przez 3 dni sprawował osobistą opiekę nad chorym dzieckiem. Jako podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego przyjęto tą samą kwotę, która stanowiła podstawę wymiaru świadczeń wypłacanych w 2016 r.


Przerwa w pobieraniu świadczeń chorobowych, przypadająca na trzy pełne miesiące kalendarzowe powoduje, że podstawę wymiaru świadczenia po przerwie ustala się od nowa. Co jednak istotne, w określonych sytuacjach podstawa wymiaru świadczeń, pomimo iż nie jest ustalana na nowo, może podlegać przeliczeniu. Dotyczy to m.in. przypadków, gdy pracodawca zaprzestał wypłaty składnika wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczenia bądź też, jak w okolicznościach wskazanych w pytaniu, składnik wynagrodzenia został pracownikowi przyznany do określonego terminu (art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Ważne: Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia przysługującego za okres po tym terminie.

Przykład

Pracownik obok wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości 2.600 zł otrzymuje dodatek specjalny w kwocie 500 zł (jest on proporcjonalnie zmniejszany za okresy pobierania świadczeń chorobowych). Od 1 stycznia 2017 r. pracownik został odwołany z pełnionej funkcji, a tym samym utracił prawo do dodatku.

Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 12 do 16 listopada 2016 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od listopada 2015 r. do października 2016 r., wraz z dodatkiem specjalnym, w wysokości 2.674,99 zł, tj. [(2.600 zł + 500 zł) - 425,01 zł] x 12 m-cy : 12 m-cy.

Ponowna niezdolność pracownika do pracy powstała w lutym 2017 r. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia chorobowego podstawa wymiaru została przeliczona (poprzez wyłączenie z niej dodatku) i wyniosła 2.243,54 zł, tj. (2.600 zł - 356,46 zł) x 12 m-cy : 12 m-cy.

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60