zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017

Świadczenia chorobowe dla pracowników KAS

ZUS na swojej stronie internetowej www.zus.pl zamieścił "Informację o zmianie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r.". Organ rentowy m.in. wyraża w niej swoje stanowisko na temat ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należnych pracownikom KAS. Jak wyjaśnia ZUS: "(...) z dniem 1 marca 2017 r. izba administracji skarbowej łączy się z mającymi siedzibę w tym samym województwie izbą celną i urzędem kontroli skarbowej i wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki łączonych jednostek. Dochodzi zatem do sukcesji generalnej izby administracji skarbowej, która wstępuje w prawa i obowiązki łączonych jednostek i staje się ich następcą prawnym. Jednocześnie pracownicy bądź funkcjonariusze dotychczasowych jednostek (izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, izb celnych) stają się z mocy prawa pracownikami/funkcjonariuszami zatrudnionymi bądź pełniącymi służbę w jednostkach organizacyjnych KAS na podstawie dotychczasowych warunków zatrudnienia, do czasu: przyjęcia pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia/pełnienia służby, braku takiej propozycji lub odmowy jej przyjęcia - nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r.

Skutki (...) przepisów szczególnych przewidujących przejęcie pracowników likwidowanych, przekształcanych i łączonych jednostek organizacyjnych przez jednostki organizacyjne KAS jako następców prawnych w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego są analogiczne jak skutki art. 231 ustawy (...) Kodeks pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy (...) o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy. Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się zatem wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek chorobowy. Dotyczy to również pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

W stosunku do pracownika zatrudnionego w dotychczasowej jednostce organizacyjnej, np. izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej czy izbie celnej, który zgodnie z przepisami stosowanej wprost ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z mocy prawa stał się pracownikiem zatrudnionym w jednostce organizacyjnej KAS, podstawę wymiaru zasiłku ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u poprzedniego i aktualnego płatnika składek.

Natomiast jeżeli w wyniku likwidacji lub łączenia jednostek organizacyjnych KAS nastąpi zmiana statusu z funkcjonariusza na pracownika, w podstawie wymiaru zasiłków w razie choroby, opieki i macierzyństwa przysługujących pracownikowi należy uwzględniać wyłącznie wynagrodzenie uzyskane z tytułu zatrudnienia. Do obliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie uzyskane przez pracownika u płatnika składek w okresie ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przysługuje zasiłek chorobowy. Funkcjonariusz Służby Celnej, który stał się pracownikiem, przed zmianą statusu nie był objęty ubezpieczeniem chorobowym, podlegał jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Dlatego też w podstawie wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego nie uwzględnia się uposażenia uzyskanego przez funkcjonariusza z tytułu służby, które otrzymał przed zmianą statusu na pracownika. (...)".

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60