zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Długi weekend a terminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Termin dostarczenia przez pracownika zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, otrzymanego od lekarza w dniu 24 kwietnia 2017 r., upływał w dniu 1 maja 2017 r. W tym dniu jednak przypadało święto, podobnie jak 3 maja 2017 r. Pracownik dostarczył więc zwolnienie lekarskie dopiero w dniu 4 maja 2017 r. Czy powinnam uznać, że zostało ono dostarczone po terminie i zmniejszyć wysokość należnego mu zasiłku chorobowego?

TAK. Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA pracownik zobowiązany jest dostarczyć swojemu pracodawcy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Niedochowanie tego terminu skutkuje obniżeniem o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Tak wynika z art. 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., który ma zastosowanie do zaświadczeń lekarskich wystawianych po tej dacie na formularzu ZUS ZLA.

Przyczyną niezależną od pracownika, powodującą niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w ustawowym terminie, może być m.in. fakt, iż 7. dzień od wystawienia zaświadczenia lekarskiego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (np. 1 maja - Święto Pracy), kiedy to nie ma on możliwości dostarczenia zwolnienia lekarskiego swojemu pracodawcy lub choćby wysłania go pocztą. Dlatego też ZUS w swoim komentarzu do ustawy zasiłkowej, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl, wyjaśnia, iż w przypadku gdy ostatni dzień siedmiodniowego terminu przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy albo w sobotę, uznaje się, że zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA wpłynęło w terminie, jeżeli zostało dostarczone w najbliższym dniu roboczym.

Przy ustalaniu terminu 7 dni na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego nie uwzględnia się dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA.


Jako datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA z założenia przyjmuje się datę jego wystawienia przez lekarza.


Z treści pytania wynika, że zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA zostało pracownikowi wystawione w dniu 24 kwietnia 2017 r. Zgodnie z wyliczeniem powinien więc je dostarczyć najpóźniej w dniu 1 maja 2017 r. Mimo że termin ten przypada w poniedziałek, to jednak na dzień ustawowo wolny od pracy. Dlatego też przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu, tj. na wtorek 2 maja 2017 r. Ponieważ jednak pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie dopiero po kolejnym dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. w dniu 4 maja 2017 r., należy uznać, że zrobił to po terminie, co skutkuje koniecznością zmniejszenia o 25% wysokości zasiłku chorobowego należnego mu za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, tj. za okres od 1 do 4 maja 2017 r.

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60