zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 65 (1419) z dnia 14.08.2017

Gdy pracownik zgubił ZUS ZLA i przedstawił jego kopię z nr statystycznym choroby

Pracownik zgubił zwolnienie lekarskie wystawione mu na obowiązującym jeszcze druku ZUS ZLA. Dostarczył do pracodawcy ksero tego dokumentu zrobione przez lekarza z będącego w jego posiadaniu druczku, na którym widniał nr statystyczny choroby. Na kopii zaświadczenia znajduje się pieczęć lekarza oraz adnotacja "za zgodność z oryginałem". Czy na podstawie takiego dokumentu będę mogła wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

NIE. Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest:

 • zaświadczenie lekarskie wystawione:
   
  • w formie dokumentu elektronicznego,
    
  • na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,
    
 • wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego.

Takie dokumenty, zwane potocznie zwolnieniami elektronicznymi (e-ZLA), wymienia art. 53 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), zwanej ustawą zasiłkową.

Jako równoważne z wymienionymi dowodami ustawodawca nakazał traktować zaświadczenia lekarskie wystawione na dotychczasowym formularzu ZUS ZLA. Tak wynika z art. 23 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066 ze zm.).

W przypadku zagubienia:

 • wydruku zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego lub
   
 • zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanego z systemu teleinformatycznego,

wystawiający zaświadczenie lekarskie, na wniosek ubezpieczonego, przekazuje ubezpieczonemu odpowiednio:

 • wydruk zagubionego zaświadczenia lekarskiego lub
   
 • zaświadczenie lekarskie,

bez informacji, o której mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9 ustawy zasiłkowej.

Tak stanowi § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 2013).

Informacja wskazana w art. 55 ust. 3 pkt 9 ustawy zasiłkowej, której nie powinno być na zaświadczeniu lekarskim przekazywanym ubezpieczonemu celem przedłożenia płatnikowi zasiłków, to numer statystyczny choroby ubezpieczonego ustalony według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Skoro zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA jest dokumentem równoważnym, to w przypadku zagubienia tego dokumentu wystawiający zaświadczenie lekarskie (np. lekarz), na wniosek ubezpieczonego, powinien przekazać mu takie zaświadczenie, ale bez nr statystycznego choroby. Wystawiający zaświadczenie może więc wydać ubezpieczonemu:

 • wypis z kopii zaświadczenia,
   
 • kopię zaświadczenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

który/a nie będzie zawierał/a nr statystycznego choroby.


Płatnik zasiłków powinien otrzymać od ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie bez nr statystycznego jego choroby.


Czytelniczka powinna więc zwrócić pracownikowi otrzymane od niego zaświadczenie ZUS ZLA i poinformować go, jaki dokument stanowi podstawę do ustalenia prawa do wynagrodzenia chorobowego i jego wysokości, a tym samym, jaki powinien jej dostarczyć.

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60