zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS

1) Zatrudniony w firmie pracownik wyczerpał przysługujący mu okres zasiłkowy. Z powodu braku dalszej zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku z dniem 30 września 2017 r. zostanie rozwiązana z nim umowa o pracę. Czy w takim przypadku w druku ZUS ZWUA jako kod przyczyny wyrejestrowania mamy wpisać 600?

Pracownik podlega ubezpieczeniom w ZUS od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Po rozwiązaniu z taką osobą umowy o pracę obowiązkiem pracodawcy jest wyrejestrowanie jej z obowiązkowych ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA. Dokument ten składa się w takim przypadku w ZUS w terminie 7 dni, licząc od dnia ustania stosunku pracy. Ponadto wpisuje się w nim m.in. odpowiedni trzyznakowy kod przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń (patrz tabela).

Informacje dotyczące kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych zawiera załącznik nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących... (Dz. U. z 2016 r. poz. 222 ze zm.). Wśród wskazanych w nim kodów informujących m.in. o przyczynie wyrejestrowania z ubezpieczeń, do wpisania w druku ZUS ZWUA ustawodawca wymienił m.in. kod 100. Oznacza on ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia.

W pytaniu wskazano, iż z powodu braku zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku (po powrocie pracownika do pracy po dłuższym zwolnieniu lekarskim) pracodawca rozwiąże z pracownikiem umowę o pracę. Od następnego dnia po zakończeniu trwania umowy o pracę dla osoby tej ustanie więc tytuł do ubezpieczeń w ZUS. Właściwym dla niej kodem przyczyny wyrejestrowania z ubezpieczeń (do wykazania w ZUS ZWUA) jest kod 100.

Kody przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń
Symbol Oznacza
100 ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia
500 zgon osoby ubezpieczonej
600 inna przyczyna wyrejestrowania
700 zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
800 wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 K.p.


2) Umowa o pracę zawarta z pracownicą na czas określony została przedłużona do dnia porodu. Dziecko urodziła 24 września 2017 r. Z jakim dniem w tej sytuacji mamy ją wyrejestrować z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego - tj. 24 czy 25 września 2017 r.?

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 3 Kodeksu pracy - Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). W takim przypadku umowa o pracę rozwiązuje się z dniem porodu. Wobec tego dzień porodu będzie ostatnim dniem zatrudnienia pracownicy u danego pracodawcy. Okoliczność ta powoduje, że pracodawca zobowiązany jest wyrejestrować taką osobę z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZWUA.

W związku z tym, że pracownicy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń w ZUS od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania, to w tym przypadku ostatnim dniem trwania stosunku pracy i równocześnie ostatnim dniem ubezpieczenia pracownicy w ZUS z tytułu umowy o pracę był dzień porodu, tj. 24 września br. Zatem od następnego dnia, tj. od 25 września br., pracodawca powinien ją wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS.

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60