zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017

Zachowanie przez pracownika terminu na doręczenie ZUS ZLA

Pracownik był niezdolny do pracy w okresie od 3 do 15 listopada br. nabywając prawo do zasiłku chorobowego. Lekarz w dniu 3 listopada br. wystawił mu zwolnienie lekarskie na formularzu ZUS ZLA. Pracownik przysłał skan tego zwolnienia e-mailem 6 listopada br. Oryginał dostarczył pocztą 14 listopada br., na kopercie widnieje data nadania 13 listopada br. Czy pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie w terminie? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1129557)

NIE, chyba że dostarczenie zaświadczenia po terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika. Skoro zwolnienie lekarskie ZUS ZLA zostało wystawione 3 listopada 2017 r., to pracownik miał obowiązek dostarczyć ten dokument pracodawcy najpóźniej w dniu 10 listopada 2017 r., czego nie uczynił. Za datę dostarczenia zwolnienia ZUS ZLA uczestnik forum powinien uznać datę nadania tego dokumentu na poczcie, a więc 13 listopada 2017 r.

Możliwość dokumentowania niezdolności do pracy zaświadczeniem lekarskim wystawionym na formularzu ZUS ZLA wiąże się z obowiązkiem dostarczenia tego dokumentu przez ubezpieczonego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek. Niedopełnienie tej powinności przez ubezpieczonego powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego ubezpieczonemu za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Taką dyspozycję zawiera art. 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. Stosowanie wymienionej normy prawnej we wskazanym brzmieniu nakazuje art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066 ze zm.).

Przy czym o konieczności doręczenia zaświadczenia lekarskiego płatnikowi składek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wystawiający zaświadczenie ma obowiązek poinformować ubezpieczonego.

Jako datę otrzymania zaświadczenia lekarskiego przyjmuje się datę wystawienia tego dokumentu przez lekarza, chyba że ubezpieczony udowodni, że otrzymał zaświadczenie w terminie późniejszym.


Zaświadczenia ZUS ZLA mogą być wystawiane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2018 r.


Za terminowe wywiązanie się z nałożonego obowiązku nie można uznać przekazania przez pracownika skanu zaświadczenia ZUS ZLA e-mailem, tylko nadanie go na poczcie (patrz ramka).

Obliczanie, czy został zachowany termin wyznaczony w dniach

» Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
» Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
» Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe.

Tak wynika z art. 57 § 1, § 4, § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), stosowanie którego dopuszcza art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778).

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60