zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018

Zasiłek opiekuńczy w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przed przejściem na urlop rodzicielski otrzymała podwyżkę wynagrodzenia, jednak nie wpłynęła ona na podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Od 1 grudnia 2017 r. łączy korzystanie z ostatnich 16 tygodni urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/4 etatu. Po kilku dniach przedłożyła zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem na okres 10 dni. Jak obliczyć wysokość przysługującego w tym czasie zasiłku macierzyńskiego oraz ustalić podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego?

Pracownica może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, jednak w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Wówczas urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy (art. 1821e § 1 K.p.). Wypłacany zasiłek macierzyński ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej w tym okresie (art. 31 ust. 4a ustawy zasiłkowej).

Za okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem przypadające w czasie wykonywania pracy na część etatu, pracownicy przysługują świadczenia chorobowe na ogólnych zasadach, tj. odpowiednio wynagrodzenie za pierwsze 33 dni choroby w roku kalendarzowym, zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy. Podstawę wymiaru tych świadczeń stanowi wynagrodzenie pracownicy uzyskane z tytułu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (por. ust. 192 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej). Jeśli niezdolność do pracy powstanie w pierwszym miesiącu łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, to podstawę tę ustala się przyjmując wynagrodzenie, jakie zostałoby uzyskane za cały miesiąc tej pracy.

Przykład

Pracownica przez okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy jego wymiaru. Do tej podstawy przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres poprzedzający niezdolność do pracy trwającą przed porodem, w wysokości 3.883,05 zł [(4.500 zł - 616,95 zł) x 12 m-cy] : 12 m-cy. Stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego wynosi 103,55 zł (3.883,05 zł x 80% : 30).

Od 1 grudnia 2017 r. pracownica łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/4 etatu. Od tego dnia zasiłek macierzyński został zmniejszony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, tj. o 0,25. Zmniejszona stawka dzienna tego zasiłku wynosi 77,66 zł (103,55 zł - 103,55 zł x 0,25). Za 31 dni grudnia 2017 r. pracownica otrzymała zasiłek macierzyński w kwocie 2.407,46 zł (77,66 zł x 31 dni).

Kalkulatory Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.

Wynagrodzenie miesięczne za czas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na 1/4 etatu wynosi 1.250 zł (wynagrodzenie po podwyżce w kwocie 5.000 zł x 1/4 etatu).

W okresie od 8 do 17 grudnia 2017 r. (10 dni) pracownica sprawowała osobistą opiekę nad chorym dzieckiem i nabyła prawo do zasiłku opiekuńczego. Podstawę jego wymiaru stanowiło wynagrodzenie, jakie pracownica uzyskałaby za cały grudzień 2017 r., po pomniejszeniu o finansowane przez nią składki na ubezpieczenia społeczne, tj. 1.078,62 zł (1.250 zł - 171,38 zł). Zasiłek opiekuńczy za 10 dni wyniósł 287,60 zł, według wyliczenia: 1.078,62 zł x 80% : 30 = 28,76 zł (stawka dzienna); 28,76 zł x 10 dni = 287,60 zł.

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60