zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Świadczenia należne pracownicy w razie przerwy między zwolnieniem lekarskim a porodem

Pracownica, która do 20 grudnia 2017 r. (przez 125 dni) przebywała na zasiłku chorobowym, urodziła dziecko w dniu 23 grudnia 2017 r. Czy za te dwa dni przerwy przysługuje jej jakieś świadczenie, jeżeli nie otrzymała ona kolejnego zwolnienia lekarskiego? Dodam, że pracownicy nie było w tym czasie w pracy. W dniu 22 grudnia 2017 r. trafiła ona do szpitala, w którym dzień później nastąpił poród.

Pracownica nie później niż od dnia porodu nabywa uprawnienia do urlopu macierzyńskiego, a tym samym i zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to może jej jednak przysługiwać już wcześniej, a więc także za wspomniane dwa dni przerwy między okresem, na który miała wystawione zwolnienie lekarskie, a porodem (przykład - wariant 1).

Zasiłek macierzyński przysługuje bowiem przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) m.in. jako okres urlopu macierzyńskiego, a w świetle art. 180 § 2 K.p. pracownica przed przewidywaną datą porodu może wykorzystać do 6 tygodni urlop macierzyński. Wówczas jednak po porodzie będzie jej przysługiwał urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania pełnego wymiaru tego urlopu.

Jeśli pracownica, o której mowa w pytaniu, nie skorzysta z urlopu macierzyńskiego przed porodem, ma jeszcze szansę na otrzymanie zasiłku chorobowego, ale - biorąc pod uwagę, iż obecnie nie posiada stosownego zaświadczenia lekarskiego - tylko za dzień poprzedzający dzień porodu, spędzony w szpitalu (przykład - wariant 2).


Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.


Co prawda zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w szpitalu wystawia się nie później niż w dniu jego wypisania z tego szpitala. Jednak na wniosek ubezpieczonego może być ono sporządzone także w terminie późniejszym. Tak wynika z § 10 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 2013). Stosowne zaświadczenie, stanowiące podstawę do wypłaty zasiłku za okres pobytu w szpitalu, pracownica może zatem, na swój wniosek, otrzymać w każdej chwili. Ważne, aby o zasiłek za ten dzień wystąpiła przed upływem 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek ten przysługuje. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie przedawnieniem roszczenia o wypłatę zasiłku chorobowego (art. 67 ustawy zasiłkowej).

Inaczej jest z dniem przerwy między ostatnim zwolnieniem lekarskim a pobytem w szpitalu. Jeśli lekarz nie wystawił na ten dzień zwolnienia lekarskiego, nie będzie mógł już tego zrobić, minęło już bowiem zbyt wiele czasu. Przypomnijmy, iż w świetle § 7 ust. 3 przywołanego wcześniej rozporządzenia, okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy może obejmować okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Jedynie okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy przez lekarza psychiatrę może obejmować okres wcześniejszy niż wskazane wcześniej 3 dni, pod warunkiem stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania.

Brak zwolnienia lekarskiego obejmującego ten dzień uniemożliwia wypłatę (za ten dzień) zasiłku chorobowego.

Przykłady świadczeń należnych pracownicy, o której mowa w pytaniu za miesiąc grudzień 2017 r.
grudzień 2017 r.
1 ... 20 21 22 23 ... 31
niezdolność do pracy z powodu choroby potwierdzona zaświadczeniem lekarskim    pobyt w szpitalu poród      
Wariant 1
przy założeniu, że pracownica wystąpi o urlop macierzyński za okres przed przewidywaną datą porodu
zasiłek chorobowy zasiłek macierzyński
Wariant 2
przy założeniu, że pracownica dostarczy zaświadczenie lekarskie za okres pobytu w szpitalu
zasiłek chorobowy brak prawa do zasiłków zasiłek chorobowy zasiłek macierzyński

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60