zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018

Prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem w razie choroby osoby sprawującej nad nim opiekę

1) Prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy mam prawo do zasiłku z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku 2,5 lat, gdy niania sprawująca nad nim opiekę zachorowała? Nadmieniam, że jest ona zatrudniona na podstawie umowy uaktywniającej.

Jeżeli nie ma innych domowników mogących zapewnić opiekę dziecku oraz nie został wykorzystany limit dni opieki przysługujący w 2018 r., to tak.

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem należnym osobie ubezpieczonej (tu prowadzącej działalność gospodarczą) nie tylko w razie sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. W określonych ustawą zasiłkową przypadkach przysługuje on również rodzicowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki na zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat. Jednym z nich jest choroba niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą na podstawie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.). Jeżeli więc nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym mogących zapewnić opiekę dziecku, to Czytelnik za okres jej sprawowania z powodu choroby niani, ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Oczywiście przyjmując, iż rodzina nie wykorzystała przysługujących w 2018 r. dni opieki.

Przypominamy, że zasiłek opiekuńczy jest limitowany w roku kalendarzowym i w razie sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat i chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Natomiast opieka nad innym chorym członkiem rodziny uprawnia do zasiłku za okres nie dłuższy niż 14 dni. Przy czym łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi chorymi członkami rodziny zasiłek ten przysługuje nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym. Limity te stosuje się niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.


2) Jakie dokumenty powinnam złożyć w ZUS, aby w sytuacji opisanej w pytaniu 1 otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Dowodami stanowiącymi podstawę wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego w razie konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat z powodu choroby niani są:

  • oświadczenie ubezpieczonego o chorobie niani oraz
     
  • wydruk zaświadczenia lekarskiego lub kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, stwierdzające niezdolność do pracy niani, potwierdzone przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem (§ 29 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków... - Dz. U. z 2017 r. poz. 87).

Ponadto ubezpieczona, zgłaszając w ZUS roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego, powinna złożyć wniosek na druku Z-15A oraz zaświadczenie płatnika składek (Z-3b).

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60