zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 26 (1483) z dnia 29.03.2018

Drukowanie zaświadczeń lekarskich e-ZLA

Zwolnienia lekarskie swoich pracowników otrzymuję za pośrednictwem profilu informacyjnego płatnika składek na PUE. Czy dla potrzeb wypłaty wynagrodzenia chorobowego pracownikowi muszę wydrukować zwolnienie lekarskie z PUE? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1154564)

NIE. Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, a więc dokumentami uprawniającymi do wynagrodzenia chorobowego (w przypadku pracownika) i zasiłku chorobowego, są zaświadczenia lekarskie wystawiane:

 • w formie dokumentu elektronicznego,
   
 • na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,
   
 • na formularzu ZUS ZLA, który to dokument może być wystawiany do 30 czerwca 2018 r. i jest równoważny w stosunku do wymienionych,

albo wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego.

Wystawiający zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego przekazuje to zaświadczenie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Następnie organ ten udostępnia bezpłatnie takie zaświadczenie płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym, bez informacji dotyczącej numeru statystycznego choroby ubezpieczonego, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Stanowi o tym art. 55 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), zwanej ustawą zasiłkową.

Przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia chorobowego należnego pracownikowi z racji jego czasowej niezdolności do pracy stosuje się zasady wynikające z art. 92 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) oraz ustawy zasiłkowej. Płatnikiem tego świadczenia jest zawsze pracodawca. Jeśli taki płatnik składek posiada profil informacyjny płatnika składek, wówczas postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty tego świadczenia (oraz zasiłku chorobowego i opiekuńczego, jeśli płatnik składek jest upoważniony do wypłaty tych świadczeń) wszczyna się na podstawie:

 • zaświadczenia lekarskiego wystawianego w formie dokumentu elektronicznego otrzymanego na wskazanym profilu,
   
 • wydruku wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu teleinformatycznego lub zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, przekazanych przez ubezpieczonego.

Kwestie te wynikają z art. 61b ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy zasiłkowej.


Zaświadczenie lekarskie e-ZLA udostępniane jest płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek na PUE ZUS.


Przepisy ustawy zasiłkowej nie wskazują więc, aby dla potrzeb wypłaty świadczeń chorobowych, w tym wynagrodzenia chorobowego, niezbędne było drukowanie zaświadczenia lekarskiego otrzymanego na profilu informacyjnym płatnika składek.

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60