zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018

Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w II kwartale br.

Pracownikowi, po wykorzystaniu okresu zasiłkowego, ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne na 4 miesiące. Jak należy obliczyć wysokość tego świadczenia? Nadmieniamy, że jesteśmy płatnikiem zasiłków.

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi kwota przyjęta do obliczenia wysokości zasiłku chorobowego wypłacanego przed tym świadczeniem, po waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia (art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Przy czym, jeżeli wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa zasiłku chorobowego nie jest waloryzowana.

Nowe wskaźnikiZgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dnia 20 lutego 2018 r. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2018 r. wynosi 107,0% (Mon. Pol. poz. 229). W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. wskaźnik waloryzacji wynosił 97,7% (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1112).

Ważne: Waloryzacji wskaźnikiem 107,0% podlega podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, którego pierwszy dzień przypada nie wcześniej niż 1 kwietnia 2018 r. i nie później niż 30 czerwca 2018 r.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy,
   
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres,
   
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży.

Świadczenie to wypłaca się za każdy dzień określony w decyzji ZUS, nie wyłączając dni wolnych od pracy (art. 11 ust. 4 w związku z art. 22 ustawy zasiłkowej).

Przykład

Załóżmy, że ZUS przyznał pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne na okres od 4 kwietnia do 1 sierpnia 2018 r. (120 dni). Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego przed tym świadczeniem wynosi 2.588,70 zł.

Pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przypada w II kwartale 2018 r., zatem podstawa ta podlega waloryzacji wskaźnikiem 107% i wynosi 2.769,91 zł (2.588,70 zł x 107%). Pracownik za każdy dzień świadczenia otrzyma:

 • w okresie od 4 kwietnia do 2 lipca br. (90 dni): 2.769,91 zł x 90% : 30 = 83,10 zł,
   
 • w okresie od 3 lipca do 1 sierpnia br. (30 dni): 2.769,91 zł x 75% : 30 = 69,25 zł.


Z pytania nie wynika, od kiedy zostało pracownikowi przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Jeśli więc pierwszy jego dzień przypadał w I kwartale 2018 r., tj. od 1 stycznia do 31 marca br., to ze względu na wysokość wskaźnika podstawa wymiaru nie podlegała waloryzacji.

Zwracamy uwagę! Waloryzacji podlega faktyczna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi, co do zasady, za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli kwota faktycznej podstawy po waloryzacji okaże się niższa od najniższej, to podlega podwyższeniu do kwoty najniższej. Od 1 stycznia 2018 r. najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika pełnoetatowego wynosi 1.812,09 zł.

Przykład

Zakładamy, że faktyczna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi pełnoetatowemu od 4 października 2017 r. wynosiła 1.693,44 zł. Ponieważ była ona niższa od najniższej, pracodawca dwukrotnie podwyższał jej wysokość do kwoty najniższej, tj. w 2017 r. - do 1.725,80 zł, a w 2018 r. - do 1.812,09 zł.

Pierwszy dzień przyznanego pracownikowi na 4 m-ce świadczenia rehabilitacyjnego przypada w II kwartale 2018 r., zatem faktyczna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, dla celów wypłaty świadczenia, zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem 107% i wyniesie 1.811,98 zł (1.693,44 zł x 107%). Ponieważ będzie ona niższa od najniższej podstawy (1.811,98 zł < 1.812,09 zł) zostanie podwyższona do kwoty 1.812,09 zł.

Stawka dzienna świadczenia rehabilitacyjnego za pierwsze 90 dni (od 4 kwietnia do 2 lipca br.) wyniesie 54,36 zł (1.812,09 zł x 90% : 30), a za pozostały okres (od 3 lipca do 1 sierpnia br.) 45,30 zł (1.812,09 zł x 75% : 30).


Zwracamy uwagę!
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do ustalenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji tylko raz, tj. pierwszego dnia, od którego przyznano to świadczenie. Nie jest więc ona waloryzowana w kolejnych kwartałach, nawet jeśli nastąpiło w nich przedłużenie wypłaty tego świadczenia.

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60