zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016

Elektroniczne ewidencje VAT u podatnika zwolnionego z podatku

Niepubliczna szkoła podstawowa prowadzi wyłącznie działalność statutową, bez żadnej działalności gospodarczej i utrzymuje się tylko z dotacji gminy. W związku z tym szkoła jest zwolniona z VAT. Suma aktywów bilansu za 2015 r. wyniosła 31.842 zł. Czy szkoła będzie miała obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT od 1 stycznia 2018 r.?

Jak wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania Ministrowi Finansów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Informacje te powinni przekazywać w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 O.p., na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 tej ustawy, za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Obowiązek przesyłania plików JPK od 1 lipca 2016 r. dotyczy dużych przedsiębiorców. Średni i mali przedsiębiorcy obowiązek ten będą mieli od 1 stycznia 2017 r., natomiast mikroprzedsiębiorcy - od 1 stycznia 2018 r.

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy o VAT. Jedną z nich jest nowelizacja brzmienia art. 109 ust. 3 ustawy o VAT określającego zasady prowadzenia ewidencji VAT (sprzedaży i zakupów) przez podatników VAT (nie dotyczy podatników zwolnionych z VAT). Ma ona zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu podatnicy (z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT) będą obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W porównaniu do obecnego brzmienia tego przepisu ustawodawca postanowił, że z ewidencji VAT mają wynikać także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym NIP kontrahenta (zarówno polskiego, jak i unijnego). Natomiast z nowo dodanego do art. 109 ustępu 8a wynika, że od 1 stycznia 2018 r. ewidencje o których mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, będą musiały być prowadzone w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Tak więc podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych w oparciu o art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, a także ci, u których sprzedaż jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży VAT o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60