zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016

Czy szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli korzystają ze zwolnienia z VAT?

Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT w sposób niewłaściwy implementuje do polskiego porządku prawnego normę z art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE. Właściwa implementacja tego przepisu powinna polegać na uzależnieniu zwolnienia z VAT m.in. usług kształcenia i przekwalifikowania zawodowego od świadczenia takich usług przez podmioty, których cele uznane są przez dane państwo członkowskie za podobne do celów podmiotów prawa publicznego. Tak uznał NSA w wyroku z dnia 6 września 2016 r., sygn. akt I FSK 392/15.

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego we wniosku o wydanie interpretacji wskazało, że co roku organizuje szkolenia i konferencje dla zrzeszonych nauczycieli. Głównym i w zasadzie jedynym celem szkoleń jest uzyskiwanie i uaktualnianie wiedzy zawodowej jego uczestników. Zdaniem Stowarzyszenia usługi te będą korzystały ze zwolnienia z VAT z uwagi na art. 44 rozporządzenia Rady nr 282/2011.

Organ interpretujący stwierdził, że organizowane przez Stowarzyszenie szkolenia oraz konferencje językowo-metodyczne, jak również szkolenia (warsztaty) mające za przedmiot nauczanie języka obcego, a nie metodykę nauczania, nie będą korzystały ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

WSA, do którego Stowarzyszenie wniosło skargę, uchylił interpretację organu. Zdaniem Sądu organ dopuścił się niewłaściwej interpretacji art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT poprzez wadliwą ocenę prawidłowości implementacji art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE. Jak wyjaśnił Sąd, pojęcie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania jest pojęciem bardzo szerokim, lecz stanowi tę kategorię nauczania, która niewątpliwie ma związek z zawodem lub branżą usługobiorcy. Uzależnianie zatem prawa do zwolnienia tych usług od jakiejkolwiek formy czy zasad ich prowadzenia określonych w odrębnych przepisach nie ma oparcia w dyrektywie 2006/112/WE. Przepis art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy pozwala bowiem państwom członkowskim na jedynie podmiotowe zawężenie zwolnienia, gdyż zwalnia odpowiednie w nim wymienione usługi łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Tymczasem w polskiej ustawie zwolnienie usług kształcenia i przekwalifikowania zawodowego uzależniono od uregulowania tych kwestii w odrębnych przepisach, zawężono więc zwolnienie w oparciu o kryteria nieprzewidziane w unijnej dyrektywie.

Jak podkreślił WSA, organ interpretujący położył główny nacisk na analizę szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie w zakresie kształcenia językowego, marginalizując znaczenie kursów w zakresie metodyki kształcenia, również wskazywanych we wniosku o udzielenie interpretacji.

Wyrok ten został utrzymany przez NSA, do którego organ złożył skargę kasacyjną.

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60