zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (931) z dnia 10.11.2016

Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika ustalonego własną metodą - interpretacja organu podatkowego

Zastosowanie indywidualnej metody ustalenia prewspółczynnika (np. metody powierzchniowej) może doprowadzić do nieadekwatnego i niezgodnego z rzeczywistością odliczenia VAT.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 sierpnia 2016 r., nr 1061-IPTPP3.4512.343.2016.1.MJ)

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwróciła się gmina, która jest właścicielem świetlicy wiejskiej. Jedna część świetlicy jest nieodpłatnie udostępniana lokalnej społeczności jako miejsce spotkań, natomiast druga jest przeznaczona wyłącznie do odpłatnego udostępniania w celach komercyjnych (na prywatny punkt lekarski). Gmina uznała, że będzie miała prawo odliczać VAT z tytułu wydatków np. na remont dachu w oparciu o klucz powierzchniowy (stosunek powierzchni będącej przedmiotem wyłącznie odpłatnego udostępniania do całości powierzchni budynku świetlicy).

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe. Przypomniał, że zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. poz. 2193). Rozporządzenie to zostało skierowane m.in. do jednostek samorządu terytorialnego i zawiera wzory, według których wyznaczono sposoby określenia proporcji, uznane za najbardziej odpowiadające specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć. Zaproponowane metody mają charakter "obrotowy", polegający na ustaleniu "udziałów" z tytułu działalności gospodarczej w całkowitym "obrocie" z tytułu działalności gospodarczej oraz działalności pozostającej poza sferą VAT. Organ przyznał także, że w przypadku gdy podatnik (dla którego sposób określenia proporcji wskazuje ww. rozporządzenie) uzna, że wskazany sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny, bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji (patrz: art. 86 ust. 2h ustawy o VAT).

paragraf Zgodnie z art. 86 ust. 2b ustawy o VAT, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

1) zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Organ podatkowy podkreślił, że:

"(...) Wnioskodawca zobowiązany jest do wyodrębnienia takiej części podatku naliczonego, którą można przypisać prowadzonej działalności gospodarczej. Warto nadmienić, że zastosowane przez Wnioskodawcę metody, czy też sposoby, na podstawie których dokona on wydzielenia odpowiedniej kwoty podatku naliczonego, muszą odpowiadać wartościom faktycznym i rzeczywistym. Ciężar rzetelnego ustalenia, jaka część podatku naliczonego związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana jest dla potrzeb innych niż prowadzona działalność gospodarcza, spoczywa zawsze na Wnioskodawcy. (...)"

Organ podatkowy uznał, że przyjęta przez gminę metoda powierzchniowa oddaje jedynie wielkość powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej, a nie specyfikę prowadzonej działalności oraz nie zapewnia obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane. W związku z tym zastosowanie metody powierzchniowej mogłoby prowadzić do nieadekwatnego i niezgodnego z rzeczywistością odliczenia podatku naliczonego. Organ podatkowy podkreślił, że metoda wskazana w rozporządzeniu najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych nabyć oraz - z uwagi na sposób wyliczenia wskaźnika - obiektywnie odzwierciedla tę część wydatków, która przypada na działalność gospodarczą oraz na inne cele.

Ostatecznie organ podatkowy uznał, że:

"(...) Wnioskodawca nie będzie uprawniony do częściowego odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem metody powierzchniowej, określonej w art. 86 ust. 2c pkt 4 ustawy (o VAT - przyp. red.), gdyż w przypadku Wnioskodawcy nie jest ona metodą właściwą dla wyliczenia sposobu określania proporcji. Właściwym sposobem określenia proporcji jest ten wskazany w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, który ustawodawca uznał za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej działalności i dokonywanych nabyć w przypadku jednostki samorządu terytorialnego (podkreśl. red.). (...)"


Od redakcji:

Jest to kolejna interpretacja, w której organ podatkowy uznał, że prewspółczynnik ustalony według własnej metody (tu: metody powierzchniowej) nie oddaje specyfiki prowadzonej działalności. Tym samym, pomimo, że przepisy ustawy o VAT dają możliwość indywidualnego ustalania prewspółczynnika, należy mieć na uwadze, że organy podatkowe zazwyczaj uznają za prawidłowe odliczanie VAT jedynie według metody wskazanej w przywołanym rozporządzeniu.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
Biuletynie Informacyjnym nr 27 z 20.09.2016 r.
na str. 25-27

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60