zegar
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2018 r., godz. 12:46
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 70.967
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 100 (1350) z dnia 15.12.2016

Obiady ze szkolnej stołówki bez kasy rejestrującej

Szkoła prowadzi stołówkę szkolną, która przygotowuje posiłki dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji. Czy taka sprzedaż korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej?

Obiady ze szkolnej stołówki bez kasy fiskalnej
rys. Obiady ze szkolnej stołówki bez kasy fiskalnej

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stanowi tak art. 111 ustawy o VAT. Od tego obowiązku przewidziano pewne zwolnienia. Zostały one przedstawione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 1215).

Na mocy tego rozporządzenia bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania w kasie fiskalnej, co do zasady, objęte zostały usługi związane z wyżywieniem. Jednakże w § 4 pkt 2 tego rozporządzenia zawarto zastrzeżenie, że nie dotyczy to usług świadczonych:

  • na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia, tj. świadczonych dla pracowników,
     
  • przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, tj. w ramach tzw. refakturowania,
     
  • na pokładach samolotów lub
     
  • w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia, tj. usług stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.


Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.


Inaczej mówiąc, sprzedaż usług związanych z wyżywieniem może korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania, jeśli usługi te świadczone są na zasadach określonych w poz. 45 załącznika do rozporządzenia. Przywilej ten dotyczy usług stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT (tj. w szkołach i przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych), prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

Reasumując, w przypadku gdy stołówkę szkolną prowadzi szkoła, a obiady wydawane są uczniom, nauczycielom i personelowi, usług stołówkowych nie trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej.

Należy nadmienić, że omawiane zwolnienie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z projektem z dnia 21 września 2016 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących omawiane zwolnienie ma zostać utrzymane do dnia 31 grudnia 2017 r. na podstawie poz. 46 załącznika do tego rozporządzenia.

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60